GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Os yw eich adroddiad Asesiad Angen yn argymell hyfforddiant technoleg gynorthwyol, fe'ch cynghorir yn gryf i fanteisio ar yr opsiwn hwn. Nid oes fawr o bwynt mewn derbyn offer neu feddalwedd arbenigol os nad ydych yn siŵr sut i'w ddefnyddio.

Mae'r hyfforddiant hwn yn cael ei deilwra'n unigol ac ni fydd ond yn canolbwyntio ar ddefnyddio'r dechnoleg ond hefyd y strategaethau astudio gofynnol, a fydd yn eich galluogi i wella eich sgiliau dysgu. Hyd yn oed os oes gennych sgiliau cyfrifiadurol da mae'n siŵr y bydd o gymorth ichi gael hyfforddwr profiadol wrth law i weithio allan sut y gall technoleg gynorthwyol helpu i gyflawni amcanion yr astudio.

Mae hyfforddiant yn cael ei unigoli'n ofalus i ystyried eich gallu a'ch sgiliau TG, ac felly mae'n addas i ddechreuwyr  c arbenigwyr fel ei gilydd. Bydd ein hyfforddwr TG profiadol yn eich hebrwng drwy gyfres o ymarferion ymarferol ar eich cyflymder eich hun er mwyn i chi adeiladu ar sgiliau presennol a chael y budd mwyaf posibl o'ch offer.

Gallwch hefyd ofyn am hyfforddiant pellach nes ymlaen os ydych wedi cael eich offer am gyfnod ac yn teimlo eich bod angen cael eich atgoffa sut i'w defnyddio'n gywir.

Swyddog Technoleg Gynorthwyol: Jordan Moth

Cysylltu: 01978 293254

E-bost: j.moth@glyndwr.ac.uk

online prospectus

Top