GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years


Rhwydwaith Canolfannau Asesu Cenedlaethol

Mae Rhwydwaith Cenedlaethol Canolfannau Asesu yn rhwydwaith ledled y DU o wasanaethau arbenigol sy'n gweithio gyda'i gilydd i hwyluso mynediad i bobl anabl i addysg, hyfforddiant, cyflogaeth a datblygiad personol. Mae gwasanaethau Canolfan Asesu'n cynnwys asesu ansawdd a chymorth yn y defnydd o dechnoleg gynorthwyol a/neu strategaethau dysgu arbenigol.

nnac logo

disability.gov.uk

Mae gwefan anabledd llywodraeth Prydain am eich helpu i gael gwybod am eich hawliau fel person anabl, ac i ddysgu mwy am y ddeddfwriaeth sy'n bodoli i helpu i sefydlu hawliau sifil cynhwysfawr a gorfodadwy i bobl anabl yn y DU. 

disability.gov.uk

Cyllid Myfyrwyr

I'ch helpu i gael y gorau allan o fynd i'r brifysgol neu i'r coleg, mae ystod o gymorth ariannol ar gael gan y DUIs. Yn y bôn, bydd gennych ddau brif fath o gostau tra byddwch yn y brifysgol neu'r coleg - ffioedd dysgu a'ch costau byw eich hun. Mae benthyciadau myfyrwyr ar gyfer cynhaliaeth ar gael i helpu gyda'ch costau byw, ac efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael grant. Ar y tudalennau hyn cewch wybodaeth bellach am yr ystod o gymorth sydd ar gael i fyfyrwyr yng Nghymru a Lloegr. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am y Lwfans Myfyrwyr Anabl (LMA).  

Gwefan Cyllid Myfyrwyr

Comisiwn Hawliau Anabledd

Mae gan y CHA wefan ac yma gallwch gael gwybodaeth am y Comisiwn Hawliau Anabledd a'r hyn y maent yn ei wneud. Oes oes gennych gwestiwn am anabledd mae'n bosibl y bydd angen eu Llinell Gymorth arnoch.

Disability rights

Cynghrair Anabledd

Mae'r Gynghrair Anabledd yn darparu cymorth unigol i bobl anabl, eu teuluoedd / galluogwyr neu bobl sy'n gweithio gyda phobl anabl trwy gynnig gwasanaeth gwybodaeth ar y we.

Gwefan y Gynghrair Anabledd

 DSA-QAG (Grŵp Sicrhau Ansawdd Lwfans Myfyrwyr Anabl)

Nod QAG yw sicrhau bod Polisïau a Gweithdrefnau'r Fframwaith Sicrhau Ansawdd, sy'n cynnwys gweithdrefnau gweithredu safonol, yn darparu arweiniad i Ganolfannau Asesu yng Nghymru a Lloegr er mwyn hwyluso cyflwyno gwasanaeth asesu anghenion â sicrwydd ansawdd. Mae hyn er mwyn sicrhau bod myfyriwr anabl yn derbyn gwasanaeth o ansawdd uchel sy'n amserol, yn effeithiol ac yn diwallu eu hanghenion, ym mha Ganolfan bynnag y maent yn dewis ar gyfer eu hasesiad.

DSA-QAG  logo

online prospectus

Top