GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years


Rhwydwaith Canolfannau Asesu Cenedlaethol

Mae Rhwydwaith Cenedlaethol Canolfannau Asesu yn rhwydwaith ledled y DU o wasanaethau arbenigol sy'n gweithio gyda'i gilydd i hwyluso mynediad i bobl anabl i addysg, hyfforddiant, cyflogaeth a datblygiad personol. Mae gwasanaethau Canolfan Asesu'n cynnwys asesu ansawdd a chymorth yn y defnydd o dechnoleg gynorthwyol a/neu strategaethau dysgu arbenigol.

nnac logo

disability.gov.uk

Mae gwefan anabledd llywodraeth Prydain am eich helpu i gael gwybod am eich hawliau fel person anabl, ac i ddysgu mwy am y ddeddfwriaeth sy'n bodoli i helpu i sefydlu hawliau sifil cynhwysfawr a gorfodadwy i bobl anabl yn y DU. 

disability.gov.uk

Cyllid Myfyrwyr

I'ch helpu i gael y gorau allan o fynd i'r brifysgol neu i'r coleg, mae ystod o gymorth ariannol ar gael gan y DUIs. Yn y bôn, bydd gennych ddau brif fath o gostau tra byddwch yn y brifysgol neu'r coleg - ffioedd dysgu a'ch costau byw eich hun. Mae benthyciadau myfyrwyr ar gyfer cynhaliaeth ar gael i helpu gyda'ch costau byw, ac efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael grant. Ar y tudalennau hyn cewch wybodaeth bellach am yr ystod o gymorth sydd ar gael i fyfyrwyr yng Nghymru a Lloegr. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am y Lwfans Myfyrwyr Anabl (LMA).  

Gwefan Cyllid Myfyrwyr

Comisiwn Hawliau Anabledd

Mae gan y CHA wefan ac yma gallwch gael gwybodaeth am y Comisiwn Hawliau Anabledd a'r hyn y maent yn ei wneud. Oes oes gennych gwestiwn am anabledd mae'n bosibl y bydd angen eu Llinell Gymorth arnoch.

Disability rights

Cynghrair Anabledd

Mae'r Gynghrair Anabledd yn darparu cymorth unigol i bobl anabl, eu teuluoedd / galluogwyr neu bobl sy'n gweithio gyda phobl anabl trwy gynnig gwasanaeth gwybodaeth ar y we.

Gwefan y Gynghrair Anabledd

 DSA-QAG (Grŵp Sicrhau Ansawdd Lwfans Myfyrwyr Anabl)

Nod QAG yw sicrhau bod Polisïau a Gweithdrefnau'r Fframwaith Sicrhau Ansawdd, sy'n cynnwys gweithdrefnau gweithredu safonol, yn darparu arweiniad i Ganolfannau Asesu yng Nghymru a Lloegr er mwyn hwyluso cyflwyno gwasanaeth asesu anghenion â sicrwydd ansawdd. Mae hyn er mwyn sicrhau bod myfyriwr anabl yn derbyn gwasanaeth o ansawdd uchel sy'n amserol, yn effeithiol ac yn diwallu eu hanghenion, ym mha Ganolfan bynnag y maent yn dewis ar gyfer eu hasesiad.

DSA-QAG  logo

online prospectus

Top