GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

Os byddwch yn dymuno gwneud apwyntiad neu os oes gennych ymholiad gallwch gysylltu â ni drwy unrhyw un o'r dulliau canlynol.

Yn bersonol

Rydym ar 3ydd Llawr Adeilad Edward Llwyd. Mae ein derbynfa ar agor yn ystod yr amserau canlynol:

Dydd Llun i Ddydd Iau 9.30am i 4.30pm Dydd Gwener 9.30am i 1pm.

Rhif 9  ar Map o'r campws

Ar y ffôn

Tu allan i oriau agor, mae gwasanaeth peiriant ateb ar gael. Ein rhif ffôn yw 01978 293594 ac fel arfer bydd negeseuon yn cael eu hateb o fewn un diwrnod gwaith.

Trwy'r Post

Ein nod yw ymateb i ymholiadau drwy'r post o fewn un wythnos o'u derbyn. Ein cyfeiriad post yw: 

Canolfan Asesu Glyndŵr
Gwasanaethau Myfyrwyr PP22s 
Ffordd yr Wyddgrug
Wrecsam 
LL11 2AW

Gallwch hefyd ddefnyddio'r ffurflen ison i gysylltu â ni ac fel arfer bydd negeseuon yn cael eu hateb o fewn tri diwrnod gwaith.

Lawrlytho ein prosbectws

Top