GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Os byddwch yn dymuno gwneud apwyntiad neu os oes gennych ymholiad gallwch gysylltu â ni drwy unrhyw un o'r dulliau canlynol.

Yn bersonol

Rydym ar 3ydd Llawr Adeilad Edward Llwyd. Mae ein derbynfa ar agor yn ystod yr amserau canlynol:

Dydd Llun i Ddydd Iau 9.30am i 4.30pm Dydd Gwener 9.30am i 1pm.

Rhif 9  ar Map o'r campws

Ar y ffôn

Tu allan i oriau agor, mae gwasanaeth peiriant ateb ar gael. Ein rhif ffôn yw 01978 293594 ac fel arfer bydd negeseuon yn cael eu hateb o fewn un diwrnod gwaith.

Trwy'r Post

Ein nod yw ymateb i ymholiadau drwy'r post o fewn un wythnos o'u derbyn. Ein cyfeiriad post yw: 

Canolfan Asesu Glyndŵr
Gwasanaethau Myfyrwyr PP22s 
Ffordd yr Wyddgrug
Wrecsam 
LL11 2AW

Gallwch hefyd ddefnyddio'r ffurflen ison i gysylltu â ni ac fel arfer bydd negeseuon yn cael eu hateb o fewn tri diwrnod gwaith.

online prospectus

Top