GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Canolfan Asesu

Canolfan Asesu

Mae Canolfan Asesu Prifysgol Glyndŵr yn darparu gwasanaeth asesu, cynghori a hyfforddi proffesiynol ar gyfer y bobl hynny ag anableddau sy'n mynychu addysg uwch.

Rydym yn darparu Asesiadau Anghenion Astudio ar gyfer myfyrwyr sy'n gymwys am y Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA), sy'n golygu siarad â chi am eich anabledd ac unrhyw rwystrau yr ydych yn eu profi ac yna argymell y strategaethau a'r offer cefnogi fydd yn eich galluogi i gael addysg ar faes chwarae gwastad â'ch cyfoedion.

Mae ein hasesiadau yn arwain at argymhellion ar gyfer offer, gwasanaethau a chymorth y gellir eu darparu i fyfyrwyr trwy gyllid LMA. Mae gan ein tîm o aseswyr brofiad ac arbenigedd mewn cynorthwyo myfyrwyr sydd ag ystod eang o anghenion gan gynnwys dyslecsia, namau ar y golwg a'r clyw, anawsterau corfforol, namau cyfathrebu, anawsterau iechyd meddwl a Syndrom Asperger.

Mae gan y Ganolfan gyfleusterau ardderchog ar gyfer gwerthuso ystod eang o offer a meddalwedd. Mae'r offer yn cynnwys cyfrifiaduron PC pen-bwrdd a gliniaduron, cyfrifiaduron Apple Mac, argraffwyr, sganwyr, dodrefn ergonomig, cymhorthion osgo, allweddellau a llygoden amgen. Mae gennym hefyd amrywiaeth o feddalwedd mapio meddwl, systemau testun i lleferydd, adnabod llais a llawer o gymwysiadau a rhaglenni addasol a chefnogol eraill.

Mae'r offer yn cael ei adolygu a'i ddiweddaru'n gyson i adlewyrchu datblygiadau mewn technoleg gynorthwyol a phrif ffrwd. Mae asesiadau a wneir gan Brifysgol Glyndŵr yn annibynnol ar holl weithgynhyrchwyr a chyflenwyr technoleg gynorthwyol, ac mae'r ganolfan yn darparu argymhellion diduedd, unigol am gymorth technegol priodol. Gall myfyrwyr wneud dewis gwybodus i ddiwallu eu hanghenion o'r ystod o offer sydd ar gael ac a allai fod yn ddefnyddiol.

online prospectus

Top