GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Gofal Plant

Gofal Plant

Mae gwasanaethau gofal plant ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cael eu rhedeg gan Active Childcare Ltd, sefydliad arobryn a chanddo enw da am ddarparu safonau gofal ac addysg eithriadol o uchel i blant a phobl ifanc mewn amgylchedd hamddenol a hapus, tra'n cynnig tawelwch meddwl llwyr i rieni.

Mae Meithrinfa Ddydd Ysgolheigion Bach yn rhan o Ganolfan y Plentyn, y Teulu a Chymdeithas, ac mae'n darparu gofal dydd llawn ar gyfer plant myfyrwyr a staff Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn ogystal â phlant y cyhoedd. Mae gofal o ansawdd uchel ac addysg blynyddoedd cynnar ar gael i blant o 3 mis i 5 mlwydd oed.

Mae'r ystafelloedd gofal plant yn eang a llachar ac wedi'u dodrefnu a'u paratoi i safon uchel iawn gydag ystafell synhwyraidd bwrpasol sy'n darparu cyfoeth o brofiadau synhwyraidd i blant ag anghenion ychwanegol.

Ceir hefyd dwy ardal chwarae ddiogel a diddorol sy'n cael eu defnyddio fel estyniad i'n cyfleusterau dan do. Cynllunnir gweithgareddau i sicrhau bod datblygiad plant yn cael ei gefnogi trwy weithgareddau chwarae cyffrous a phriodol.

Mae opsiynau llogi hyblyg ar gael.

Cysylltwch ag Active Childcare am ragor o wybodaeth:

Meithrinfa Ysgolheigion Bach

Ffôn: 01978 314912
Ebost: littlescholars@activechildcare.co.uk

Active Childcare Ltd
Ffôn: 01978 661189
Ebost: info@activechildcare.co.uk

online prospectus

Top