Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Graddio 2015

Tystysgrifau

Cael gwybod pa fath o dystysgrifau y mae Prifysgol Glynd┼Ár Wrecsam neu Brifysgol Cymru yn eu cynhyrchu.

Angen archebu tystysgrifau amnewid/dyblyg? Cewch yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch a sut i archebu yma.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch tystysgrifau dylech e-bostio'r Tîm Tystysgrifau ar certificates@glyndwr.ac.uk

Joinffurffleni Astudiaethau Achos Cyn-fyfyrwyr
Top