GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Rhan-amser

Astudio'n rhan-amser

Mae cofrestru ar gwrs rhan-amser yn golygu y gallwch astudio ar eich cyflymdra eich hunan drwy gymysgedd o waith ystafell dosbarth a dysgu rhithiol.

Mae ein cyrsiau wedi eu datblygu gyda chyflogwyr mewn golwg, i'ch cefnogi chi i ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth y mae busnesau a sefydliadau wir eu heisiau.

Meysydd Pwnc:

 • Yr Adeilad Adeiledig
 • Addysg ac Astudiaethau Plentyndod
 • Bioleg Anifeiliaid a Phlanhigion
 • Busnes
 • Celf a Dylunio
 • Cyfrifiadura
 • Cymdeithas
 • Chwaraeon a Gwyddorau Ymarfer
 • Y Dyniaethau
 • Gwyddoniaeth a'r Amgylchedd
 • Iechyd, Seicoleg a Gofal Cymdeithasol
 • Meddygaeth Gyflenwol
 • Peirianneg a Ffiseg Gymhwysol
 • Technoleg y Cyfryngau Creadigol

Derbyniadau ac ymholiadau

Mae'r tîm derbyniadau ac ymholiadau yma i'ch helpu i gael gwybod am ein cyrsiau ac i'ch cefnogi drwy'r broses o wneud cais.

Ffôn: 01978 293439

E-bost: enquiries@glyndwr.ac.uk

Joinffurffleni Astudiaethau Achos Cyn-fyfyrwyr
Top