GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Astudiaethau Proffesiynol

Astudiaethau Proffesiynol

Mae'r cyrsiau hyn wedi'u cynllunio i roi cyfle ichi wella eich sgiliau proffesiynol, datblygu a diweddaru eich gwybodaeth a meistroli eich potensial personol a phroffesiynol.

Mae'r cyrsiau yn cael eu cyflwyno drwy ystod o ddulliau dysgu hyblyg gan gynnwys seminarau, gweithdai ac e-ddysgu i'ch helpu i ffitio astudio o gwmpas eich ymrwymiadau presennol.

Meysydd pwnc:

  • Astudiaethau Addysg a Phlentyndod
  • Yr Amgylchedd Adeiledig
  • Busnes a Rheolaeth
  • Cyfrifiadura
  • Cymdeithas
  • Doethuriaeth Broffesiynol
  • Y Dyniaethau
  • Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Derbyniadau ac ymholiadau

Mae'r tîm derbyniadau ac ymholiadau yma i'ch helpu i gael gwybod am ein cyrsiau ac i'ch cefnogi drwy'r broses o wneud cais.

Ffôn: 01978 293439

E-bost: enquiries@glyndwr.ac.uk

Joinffurffleni Astudiaethau Achos Cyn-fyfyrwyr
Top