GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Gostyngiadau a Manteision

Gostyngiadau a Manteision

Os hoffech chi gael aelodaeth fel cyn-fyfyriwr gallwch naill ai defnyddio'ch hen gerdyn myfyrwyr (dylai hyn fod gennych o hyd) neu ddefnyddio cerdyn Llyfrgell Wrecsam.  Os nad oes gennych gerdyn llyfrgell Wrecsam gallwch wneud cais ar-lein. Er mwyn hawlio'ch aelodaeth anfonwch e-bost i'n llyfrgell ar library@glyndwr.ac.uk i drefnu apwyntiad i gychwyn eich aelodaeth.

Llogi lleoliad a lleoedd cynadledda

Mae gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam bortffolio arobryn o gyfleusterau cynadledda a lleoliad ac fel cyn-fyfyrwyr, gallwch fanteisio ar ostyngiad o hyd at 20% ar logi'r cyfleusterau.

Mae'r cyfleusterau yn amrywio o theatrau darlithio ac ystafelloedd cyfarfod i Neuadd William Aston drawiadol gyda'i goleuadau a sain arloesol a'i gallu i ddal hyd at 890 o bobl a Chanolfan Cynadledda Catrin Finch  - ein cyfleuster cynadledda a pherfformio gwerth miliynau o bunnoedd.

Bydd ein tîm profiadol o staff Cynhadledd yn cymryd cyfrifoldeb am roi cychwyn ar gynllunio eich digwyddiad a byddant yn sicrhau y bydd yr achlysur yn un i'w gofio.

Am ragor o wybodaeth neu i drafod llogi, cysylltwch â'r Tîm Cynadleddau'n uniongyrchol ar:

Ffôn: 01978 293494
E-bost: conference@glyndwr.ac.uk

 

Y Ganolfan Chwaraeon

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn gartref i un o brif leoliadau chwaraeon Gogledd Cymru.

Mae yna ystod eang o gyfleusterau sydd ar gael yn y ganolfan chwaraeon ac fel aelod o Gymdeithas Cynfyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, gallwch fanteisio ar ffioedd aelodaeth gostyngol.

Os nad ydych eisoes wedi defnyddio'r Ystafell Ffitrwydd, gellir cael hyd i'r cyfleuster golau ac awyrog ar lawr cyntaf y Ganolfan Chwaraeon ar Gampws Plas Coch. Mae ganddi arwynebedd aerobig gan gynnwys beiciau, melinau traed, offer ymarfer corff cyfan a pheiriannau rhwyfo yn ogystal ag ardal sydd wedi ei neilltuo i offer ymwrthedd gan gynnwys bar Olympaidd ac amrywiaeth o bwysau rhydd.

Fel arall, os ydych yn chwilio am gyfleusterau i chwarae chwaraeon tîm gyda ffrindiau neu gydweithwyr, neu yn cynnal digwyddiad chwaraeon corfforaethol neu elusennol, gall aelodau hefyd logi cyfleusterau cwrt dan do ar gyfer amrywiaeth o chwaraeon gan gynnwys badminton, pêl-fasged, pêl-rwyd a phêl-droed. Yn ogystal, mae yna hefyd ddau gae awyr agored a chanddynt llifoleuadau, cae tywod ar gyfer pêl-droed, yn ogystal â'r maes hoci sylfaen dŵr.

Am ragor o wybodaeth neu i wirio argaeledd a phrisiau neu i logi  unrhyw un o'r cyfleusterau, cysylltwch â'r Ganolfan Chwaraeon yn uniongyrchol ar:

 

Ffôn: 01978 293275
E-bost: sports@glyndwr.ac.uk

Joinffurffleni Astudiaethau Achos Cyn-fyfyrwyr
Top