GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Gyrfaoedd

Eich gyrfa

Association of Graduate Careers Advisory Services (AGCAS). Mae Gyrfaoedd a'r Zôn wedi ei gynllunio i ddarparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad diduedd ac rydym yn aelod o Gymdeithas Gwasanaethau Cynghori Gyrfaoedd i Raddedigion (AGCAS).

Oriau Agor Gyrfaoedd a'r Zôn

  • 9.00am-5.00pm Dydd Llun, Dydd Mercher, Dydd Iau
  • 10.00am-5.00pm Dydd Mawrth
  • 9.00am-4.30pm Dydd Gwener

Gwiriwch yr oriau agor cyn i chi deithio ac yn enwedig yn ystod y gwyliau gan fod amseroedd yn amrywio.

Ein gwasanaethau

  • Cyngor gyrfaol - trefnwch apwyntiadau i siarad ag Ymgynghorydd Gyrfaoedd a hefyd EGyfarwyddyd
  • Swyddi - rydym yn hysbysebu swydd i raddedigion, swyddi rhan-amser, gwaith yn ystod y gwyliau, gwaith gwirfoddol, interniaethau a lleoliadau
  • Digwyddiadau - teithiau bws i ffeiriau graddedigion; cyflwyniadau a chyfweliadau cyflogwyr
  • Gwasanaeth gwirio CV a ffurflenni cais - gall un o'n staff edrych ar eich CV neu'ch ffurflen gais i sicrhau eich bod chi'n eich cyflwyno eich hunan yn y ffordd orau posibl
  • Paratoi at gyfweliadau - gallwn rhoi cymorth un-i-un a hefyd sefydlu ffug gyfweliadau
  • Mynediad i wybodaeth gyda chysylltiadau i wefannau graddedigion, cymdeithasau proffesiynol ac awgrymiadau a chanllawiau defnyddiol.

Os hoffech chi gael taith o'r cyfleusterau, dewch draw i Yrfaoedd a'r Zôn, neu cysylltwch â ni ymlaen llaw os yw'n well gennych drefnu amser.

Gwybodaeth bellach a manylion cyswllt

Ffôn: 01978 293240
E-bost: careerscentre@glyndwr.ac.uk 
Gwefan: www.glyndwr.ac.uk/careers

Joinffurffleni Astudiaethau Achos Cyn-fyfyrwyr
Top