GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Gyrfaoedd

Eich gyrfa

Association of Graduate Careers Advisory Services (AGCAS). Mae Gyrfaoedd a'r Zôn wedi ei gynllunio i ddarparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad diduedd ac rydym yn aelod o Gymdeithas Gwasanaethau Cynghori Gyrfaoedd i Raddedigion (AGCAS).

Oriau Agor Gyrfaoedd a'r Zôn

  • 9.00am-5.00pm Dydd Llun, Dydd Mercher, Dydd Iau
  • 10.00am-5.00pm Dydd Mawrth
  • 9.00am-4.30pm Dydd Gwener

Gwiriwch yr oriau agor cyn i chi deithio ac yn enwedig yn ystod y gwyliau gan fod amseroedd yn amrywio.

Ein gwasanaethau

  • Cyngor gyrfaol - trefnwch apwyntiadau i siarad ag Ymgynghorydd Gyrfaoedd a hefyd EGyfarwyddyd
  • Swyddi - rydym yn hysbysebu swydd i raddedigion, swyddi rhan-amser, gwaith yn ystod y gwyliau, gwaith gwirfoddol, interniaethau a lleoliadau
  • Digwyddiadau - teithiau bws i ffeiriau graddedigion; cyflwyniadau a chyfweliadau cyflogwyr
  • Gwasanaeth gwirio CV a ffurflenni cais - gall un o'n staff edrych ar eich CV neu'ch ffurflen gais i sicrhau eich bod chi'n eich cyflwyno eich hunan yn y ffordd orau posibl
  • Paratoi at gyfweliadau - gallwn rhoi cymorth un-i-un a hefyd sefydlu ffug gyfweliadau
  • Mynediad i wybodaeth gyda chysylltiadau i wefannau graddedigion, cymdeithasau proffesiynol ac awgrymiadau a chanllawiau defnyddiol.

Os hoffech chi gael taith o'r cyfleusterau, dewch draw i Yrfaoedd a'r Zôn, neu cysylltwch â ni ymlaen llaw os yw'n well gennych drefnu amser.

Gwybodaeth bellach a manylion cyswllt

Ffôn: 01978 293240
E-bost: careerscentre@glyndwr.ac.uk 
Gwefan: www.glyndwr.ac.uk/careers

Joinffurffleni Astudiaethau Achos Cyn-fyfyrwyr
Top