GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Cyrsiau

Cyrsiau Ôl-raddedig

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cynnig sawl opsiwn ar gyfer astudio ôl-raddedig; bydd dewis y llwybr cywir i chi yn dibynnu ar nifer o ffactorau, gan gynnwys lefel y radd sydd gennych ar hyn o bryd, pa bwnc y mae gennych ddiddordeb ynddo, yn ogystal â'ch nodau gyrfaol.

Gallwch ddewis o gwrs ôl-raddedig a addysgir (MA/MSc), neu radd ymchwil fel PhD neu MPhil. Byddwch yn cael eich arwain gan diwtoriaid arbenigol ac yn cael eich annog i archwilio a datblygu cysyniadau manwl a syniadau arloesol.

Nid yw astudio ôl-radd ond yn barhad o ddysgu israddedig, ond mae'n canolbwyntio'n fwy ar eich paratoi ar gyfer y byd gwaith a gweithredu fel buddsoddiad ar gyfer eich dyfodol.

Ysgoloriaeth Ôl-raddedig i Gynfyfyrwyr PGW

Mae'r Brifysgol yn cynnig cynllun ysgoloriaeth Ôl-raddedig i Gynfyfyrwyr ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig a addysgir ym mlwyddyn academaidd 2020/21.

I fod yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth, mae gofyn bod y darpar fyfyriwr gwrdd â'r gofynion mynediad ar gyfer y rhaglen astudio ôl-raddedig o'u dewis ac yn derbyn cynnig diamod ar gyfer mynediad i'r rhaglen honno cyn y dyddiad cau, yn ogystal ag amodau ymrestru a chofrestru.

Mae'r hepgor-ffioedd canlynol ar gael i raddedigion Prifysgol Glyndwr Wrecsam sydd am ymgymryd â rhaglen gradd a addysgir llawn-amser neu ran-amser ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam.

  • 20% ar gyfer graddedigion sydd wedi cael gradd dosbrth cyntaf
  • 20% ar gyfer graddedigion sydd â 2:1
  • 20% ar gyfer graddedigion sydd â 2:2

DS: Nid yw hyn yn berthnasol i fyfyrwyr sy'n astudio mewn sefydliadau Rhyddfraint neu bartnerol

Sut i wneud cais: Bydd ymgeiswyr sy'n bodloni'r meini prawf Ysgoloriaeth Ôl-raddedig i Gynfyfyrwyr ac sydd wedi derbyn cynnig lle amodol neu ddi-amod ar raglen astudio ôl-raddedig yn derbyn yr ysgoloriaeth i gynfyfyrwyr yn otomatig ar ôl cofrestru. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses, defnyddiwch y manylioin cyswllt isod.

Mae telerau ac amodau yn berthnasol, gweler rheoliadau Ysgoloriaeth Ôl-raddedig Prifysgol Glyndwr Wrecsam 2020/21 am ragor o wybodaeth.

Rhaid derbyn ceisiadau 2020/21 erbyn 31 Gorffennaf 2020.

Derbyniadau ac ymholiadau

Mae'r tîm derbyniadau ac ymholiadau yma i'ch helpu i gael gwybod am ein cyrsiau ac i'ch cefnogi drwy'r broses o wneud cais.

Ffôn: 01978 293439

E-bost: enquiries@glyndwr.ac.uk

Joinffurffleni Astudiaethau Achos Cyn-fyfyrwyr
Top