GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Tedis Glyndŵr

Manteision i gyn-fyfyrwyr

Edrychwch ar yr ystod o fanteision y gallwch eu mwynhau drwy ymuno â'n Cymdeithas i Gyn-fyfyrwyr.

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam hefyd yn cynnig cynllun Ysgoloriaeth Ôlraddedig ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig a addysgir yn ystod blwyddyn academaidd 2017/18.  Gweler isod am ragor o wybodaeth.

Manteision Diweddaraf

Ôl-raddedig

Astudiaethau ôl-raddedig: Boed hynny fel rhan o'ch rhaglen Datblygiad Proffesiynol Parhaus eich hun, i wella eich cyflogadwyedd, am gariad at ddysgu neu os ydych yn bwriadu gwneud ymchwil yn eich dewis faes mae gennym nifer o opsiynau i chi. Rydym hefyd yn cynnig cynllun Ysgoloriaethau i Raddedigion ar gyfer 2017/18.

Darllen mwy
Astudiaethau proffesiynol

Astudiaethau proffesiynol: Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau pwrpasol, hyblyg a byr i'ch galluogi i barhau â'ch datblygiad proffesiynol a chael cymwysterau a gydnabyddir gan ddiwydiant.

Darllen mwy
Astudio'n rhan-amser

Astudio'n rhan-amser: Os ydych eisiau cwblhau cymhwyster addysgu uwch ond yn methu â mynychu'r brifysgol yn llawn-amser, rydym yn cynnig llu o gyrsiau rhan-amser sydd wedi cael eu llunio'n benodol i'ch galluogi i astudio o gwmpas eich ymrwymiadau presennol.

Darllen mwy
Gyrfaoedd

Eich gyrfa: Gan eich bod chi'n gyn-fyfyriwr, mae croeso ichi ddefnyddio Gyrfaoed a'r Zôn ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam lle cewch chi fynediad i wasanaethau gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd am ddim.

Darllen mwy
Gostyngiadau a Manteision

Gostyngiadau a manteision: Fel aelod o Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam mae gennych chi'r hawl i gael nifer o ostygiadau. Mae'r rhain yn cynnwys:

Darllen mwy
Tystysgrifau

Tystysgrifau: Er mwyn bod yn gymwys i dderbyn tystysgrif mae gofyn bod eich canlyniadau'n cael eu cadarnhau gan un o Fyrddau Asesu y Brifysgol ac i'ch dyfarniad gael ei roi ichi mewn Seremoni Raddio (neu yn eich absenoldeb os na fyddwch yn mynychu Seremoni Raddio).

Darllen mwy

Cysylltu â ni

Am ragor o wybodaeth am Gymdeithas y Cyn-fyfyrwyr os gwelwch yn dda e-bostiwch: alumni@glyndwr.ac.uk

 

Joinffurffleni Astudiaethau Achos Cyn-fyfyrwyr
Top