GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Gwobrau Cyn-fyfyrwyr

Gwobrau Cyn-fyfyrwyr

Gwobr Cymdeithas Owain Glyndŵr i Gyn-fyfyrwyr

Beth ydy hi?

Yn 2010 derbyniodd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam rodd o hambwrdd arian gan Gymdeithas Owain Glyndŵr. Mae'r hambwrdd yn cael ei roi yn y seremoni graddio flynyddol i gyn-fyfyriwr i'r brifysgol, am gyfraniadau eithriadol mewn un o'r meysydd canlynol; 

  • hyrwyddo dysgu ac addysg
  • hyrwyddo dysgu ac addysg trwy gyfrwng y Gymraeg
  • hyrwyddo Cymru
  • gwella cysylltiadau rhyngwladol
  • menter ac arloesi 

Enwebiadau

Gall cyn-fyfyrwyr cymwys eu henwebu eu hunain neu gallant gael eu henwebu gan unigolyn * neu sefydliad arall. Bydd yn ofynnol i unrhyw un sy'n gwneud enwebiad darparu rhesymau penodol dros ei enwebiadau ar y Ffurflen Enwebu 2019 Gwobr i Gynfyfyrwyr Cymdeithas Owain Glyndwr.

Gellir anfon ffurflenni wedi'u cwblhau drwy e-bost i graduation@glyndwr.ac.uk neu eu postio i'r cyfeiriad ar waelod y ffurflen.

* Nad oes angen iddynt fod yn gyn-fyfyriwr o Brifysgol Glyndŵr

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ym mlwyddyn academaidd 2018/19 yw 6 Medi 2019, Cysylltir â'r enillydd yn gynnar ym mis Hydref 2019. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau i graduation@glyndwr.ac.uk

Ffurflen Enwebu Gwobr i Gynfyfyrwyr Cymdeithas Owain Glyndwr

Rheoliadau Gwobr Cymdeithas Owain Glyndwr

Pam mae'n cael ei roi?

Rydym yn falch o fod wedi enwi ein prifysgol ar ôl dyn oedd yn coleddu dysgu, yn caru ei wlad, yn cofleidio agwedd ryngwladol, ac dangos ymagwedd ysbrydoledig a mentrus i fyw yn gyson. Mae ei ysbryd wrth wraidd Prifysgol Glyndŵr a dyma pam y caiff y wobr hon ei rhoi er anrhydedd iddo.

Gwobr Cyfraniad Gweithredol at Ymchwil mewn Chwaraeon i Gyn-fyfyrwyr

Beth yw hyn?

Sefydlwyd y wobr i ysgogi cyffro ymhlith myfyrwyr israddedig y flwyddyn olaf i ymgysylltu â'r broses traethawd ymchwil gyda'r nod o gyhoeddi canfyddiadau ei (h)ymchwil i gynhadledd myfyrwyr ar ôl graddio fel cyn-fyfyriwr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Bydd yr enillydd yn ennill tystysgrif gwobr Prifysgol Glyndŵr a'r cyfle i gyflwyno canfyddiadau eu hymchwil yng nghynhadledd fewnol myfyrwyr yr adran Gwyddor Chwaraeon a gynhelir ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, lle bydd y wobr yn cael ei dyfarnu.  

Dyfarnir y wobr i gyn-fyfyrwyr cymwys sydd wedi dangos gwreiddioldeb ac arloesedd yn eu traethawd ymchwil, sydd yn ei dro wedi'i dderbyn gan Gynhadledd Myfyrwyr Cymdeithas Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prydain, fel cynhadledd cyn cyhoeddi ar ôl graddio a lle mae'r panel yn ystyried y cyhoeddiad yn arddangos cyfraniad rhagorol a newydd at ymchwil yn y maes hwnnw.

Enwebiadau

Bydd cyn-fyfyrwyr cymwys yn cael eu henwebu gan dîm y rhaglen wedi i'r cyn-fyfyriwr gael cadarnhad o'i dderbyniad i Gynhadledd Fyfyrwyr Cymdeithas Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prydain a darparu llythyr eglurhaol yn nodi sut mae ei ymchwil yn newydd ac wedi ychwanegu at gorff gwybodaeth sy'n bodoli eisoes.

Bydd gofyn i unrhyw un sy'n gwneud enwebiad ddarparu rhesymau penodol dros eu henwebiad ar y ffurflen enwebu, yn dangos yn glir sut mae'r cyn-fyfyriwr wedi bodloni'r meini prawf.

Noder y dyfarnir y wobr hon o 2020.

Rheoliadau 2020 y Wobr Cyfraniad Gweithredol at Ymchwil mewn Chwaraeon i Gyn-fyf

Pwyswch yma i weld rhestr o Gwobrau 2018/19 Myfyrwyr Prifysgol Glyndwr Wrecsam

Joinffurffleni Astudiaethau Achos Cyn-fyfyrwyr
Top