GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Gwobrau Cyn-fyfyrwyr

Gwobrau Cyn-fyfyrwyr

Gwobr Cymdeithas Owain Glyndŵr i Gyn-fyfyrwyr

Yn 2010, cafodd Prifysgol Glyndŵr rodd o hambwrdd arian gan Gymdeithas Owain Glyndŵr, i'w ddyfarnu er anrhydedd i gyn-fyfyriwr y brifysgol yn y seremonïau graddio blynyddol.

Mae enwebiadau nawr ar agor ar gyfer gwobr 2020 a'r dyddiad cau yw dydd Gwener 18 Medi 2020 a chysylltir â'r enillydd ym mis Hydref 2020. Dyfernir y wobr i gyn-fyfyriwr cymwys sydd wedi gwneud cyfraniad rhagorol yn unrhyw un o'r meysydd canlynol:
 

  • Hyrwyddo dysg ac addysg
  • Hyrwyddo dysg ac addysg drwy gyfrwng y Gymraeg
  • Hyrwyddo Cymru
  • Gwella cysylltiadau rhyngwladol
  • Menter ac arloesedd

Gall cyn-fyfyrwyr cymwys enwebu eu hunain neu gael eu henwebu gan unigolyn neu sefydliad arall.  
 
Ceir rhagor o fanylion am y wobr a'i meini prawf cymhwysedd yn y ddogfen amgaeedig ynghyd â'r ffurflen enwebu gwobrau y gellir ei defnyddio i gyflwyno unrhyw enwebiadau.  
 

Enwebiadau

Ydych chi'n gwybod am gyn-fyfyriwr/gyn-fyfyrwyr o'r Brifysgol sydd, yn eich barn chi, yn enillwyr teilwng o'r wobr hon?

Os ydych, enwebwch nhw!! Anfonwch ffurflenni wedi eu cwblhau i graduation@glyndwr.ac.uk erbyn dydd Gwener 18 Medi 2020.  

 

Mae'r hambwrdd yn cael ei arddangos yn llyfrgell y Brifysgol gydag enw'r enillydd bob blwyddyn yn cael ei arwyddo ar fwrdd ochr yn ochr ag ef. Bydd tystysgrif i'r enillydd hefyd.

Rheoliadau Gwobr Cymdeithas Owain Glyndwr

Rheoliadau Gwobr Cymdeithas Owain Glyndwr

Pam mae'n cael ei roi?

Rydym yn falch o fod wedi enwi ein prifysgol ar ôl dyn oedd yn coleddu dysgu, yn caru ei wlad, yn cofleidio agwedd ryngwladol, ac dangos ymagwedd ysbrydoledig a mentrus i fyw yn gyson. Mae ei ysbryd wrth wraidd Prifysgol Glyndŵr a dyma pam y caiff y wobr hon ei rhoi er anrhydedd iddo.

Gwobr Cyfraniad Gweithredol at Ymchwil mewn Chwaraeon i Gyn-fyfyrwyr

Beth yw hyn?

Sefydlwyd y wobr i ysgogi cyffro ymhlith myfyrwyr israddedig y flwyddyn olaf i ymgysylltu â'r broses traethawd ymchwil gyda'r nod o gyhoeddi canfyddiadau ei (h)ymchwil i gynhadledd myfyrwyr ar ôl graddio fel cyn-fyfyriwr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Bydd yr enillydd yn ennill tystysgrif gwobr Prifysgol Glyndŵr a'r cyfle i gyflwyno canfyddiadau eu hymchwil yng nghynhadledd fewnol myfyrwyr yr adran Gwyddor Chwaraeon a gynhelir ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, lle bydd y wobr yn cael ei dyfarnu.  

Dyfarnir y wobr i gyn-fyfyrwyr cymwys sydd wedi dangos gwreiddioldeb ac arloesedd yn eu traethawd ymchwil, sydd yn ei dro wedi'i dderbyn gan Gynhadledd Myfyrwyr Cymdeithas Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prydain, fel cynhadledd cyn cyhoeddi ar ôl graddio a lle mae'r panel yn ystyried y cyhoeddiad yn arddangos cyfraniad rhagorol a newydd at ymchwil yn y maes hwnnw.

Enwebiadau

Bydd cyn-fyfyrwyr cymwys yn cael eu henwebu gan dîm y rhaglen wedi i'r cyn-fyfyriwr gael cadarnhad o'i dderbyniad i Gynhadledd Fyfyrwyr Cymdeithas Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prydain a darparu llythyr eglurhaol yn nodi sut mae ei ymchwil yn newydd ac wedi ychwanegu at gorff gwybodaeth sy'n bodoli eisoes.

Bydd gofyn i unrhyw un sy'n gwneud enwebiad ddarparu rhesymau penodol dros eu henwebiad ar y ffurflen enwebu, yn dangos yn glir sut mae'r cyn-fyfyriwr wedi bodloni'r meini prawf.

Nodwch os gwelwch yn dda, ni fydd y wobr hon yn cael ei dyfarnu yn seremonïau Graddio fis Ionawr 2021 ond bydd yn cael ei dyfarnu yn y seremonïau Graddio a fydd yn cael eu cynnal ym mis Hydref 2021. 

Rheoliadau 2020 y Wobr Cyfraniad Gweithredol at Ymchwil mewn Chwaraeon i Gyn-fyf

Joinffurffleni Astudiaethau Achos Cyn-fyfyrwyr
Top