GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Graddio 2012

Gwobr Cymdeithas Owain Glyndŵr

Gwobr Cymdeithas Owain Glyndŵr i Gyn-fyfyrwyr

Beth ydy hi?

Yn 2010 derbyniodd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam rodd o hambwrdd arian gan Gymdeithas Owain Glyndŵr. Mae'r hambwrdd yn cael ei roi yn y seremoni graddio flynyddol i gyn-fyfyriwr i'r brifysgol, am gyfraniadau eithriadol mewn un o'r meysydd canlynol; 

  • hyrwyddo dysgu ac addysg
  • hyrwyddo dysgu ac addysg trwy gyfrwng y Gymraeg
  • hyrwyddo Cymru
  • gwella cysylltiadau rhyngwladol
  • menter ac arloesi 

Enwebiadau

Gall cyn-fyfyrwyr cymwys eu henwebu eu hunain neu gallant gael eu henwebu gan unigolyn * neu sefydliad arall. Bydd yn ofynnol i unrhyw un sy'n gwneud enwebiad darparu rhesymau penodol dros ei enwebiadau ar y Ffurflen Enwebu 2018 Gwobr i Gynfyfyrwyr Cymdeithas Owain Glyndwr.

Gellir anfon ffurflenni wedi'u cwblhau drwy e-bost i  graduation@glyndwr.ac.uk neu eu postio i'r cyfeiriad ar waelod y ffurflen.

* Nad oes angen iddynt fod yn gyn-fyfyriwr o Brifysgol Glyndŵr

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ym mlwyddyn academaidd 2017/18 yw 7 Medi 2018, Cysylltir â'r enillydd yn gynnar ym mis Hydref 2018. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau i graduation@glyndwr.ac.uk

Ffurflen Enwebu 2018 Gwobr i Gynfyfyrwyr Cymdeithas Owain Glyndwr Gwobr Cymdeithas Owain Glyndŵr i Gyn-fyfyrwyr

Rheolidau Gwobr Cymdeithas Owain Glyndwr

 

Pam mae'n cael ei roi?

Rydym yn falch o fod wedi enwi ein prifysgol ar ôl dyn oedd yn coleddu dysgu, yn caru ei wlad, yn cofleidio agwedd ryngwladol, ac dangos ymagwedd ysbrydoledig a mentrus i fyw yn gyson. Mae ei ysbryd wrth wraidd Prifysgol Glyndŵr a dyma pam y caiff y wobr hon ei rhoi er anrhydedd iddo. 

Gwobrau 2018 Myfyrwyr Prifysgol Glyndwr Wrecsam

 

Joinffurffleni Astudiaethau Achos Cyn-fyfyrwyr
Top