Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

Ffurflen Diweddaru Graddedigion

Diweddaru'ch manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon i ddiweddaru eich manylion i sicrhau bod gennym eich manylion cyswllt cyfredol a'r rhai yr hoffech inni eu defnyddio er mwyn inni eich hysbysu gyda newyddion o Gymdeithas y Cyn-fyfyrwyr.

Sylwch fod y wybodaeth a gedwir ar ein cronfa ddata yn dod o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Mae'r holl fanylion rydym yn eu casglu yn cael eu defnyddio ar gyfer cyfathrebu Prifysgol yn unig a byddant yn cael eu cadw'n gyfrinachol ac na chaiff eu rhyddhau i drydydd parti heb eich caniatâd ymlaen llaw.

Eich manylion personol

Title
Enw(au) cyntaf
Cyfenw
Cyfenw blaenorol (os yn wahanol)
Cyfeiriad
Cyfeiriad (llinell 2)
Tref / Dinas
Sir / Rhanbarth
Cod Post
Gwlad
Ffôn cartref
Ffôn Symudol
E-bost
Dyddiad Geni
Rhywedd

Manylion Academaidd

Rhif Adnabod Myfyrwyr (os yn hysbys)

Gradd gyntaf (yn NEWI /Prifysgol Glyndŵr)

Blwyddyn Graddio
Teitl y radd

Astudio Pellach (yn NEWI /Prifysgol Glyndŵr)

Blwyddyn Graddio
Teitl y Radd

Manylion pellach

 
Cenedligrwydd
Statws Gyrfaol Cyfredol
Enw Cyflogwr (if applicable)

Teitl y Swydd

Diddordebau
Dwedwch wrthym amdanoch chi eich hunan – beth dych chi wedi bod yn ei wneud ers ichi Raddio?

 

Hoffwn i optio allan o gyfathrebu yn y dyfodol gan Swyddfa y Cyn-fyfyrwyr

Joinffurffleni Astudiaethau Achos Cyn-fyfyrwyr
Top