Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Ffurflen Diweddaru Graddedigion

Diweddaru'ch manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon i ddiweddaru eich manylion i sicrhau bod gennym eich manylion cyswllt cyfredol a'r rhai yr hoffech inni eu defnyddio er mwyn inni eich hysbysu gyda newyddion o Gymdeithas y Cyn-fyfyrwyr.

Sylwch fod y wybodaeth a gedwir ar ein cronfa ddata yn dod o dan Ddeddf Diogelu Data 2018. Mae'r holl fanylion rydym yn eu casglu yn cael eu defnyddio ar gyfer cyfathrebu Prifysgol yn unig a byddant yn cael eu cadw'n gyfrinachol ac na chaiff eu rhyddhau i drydydd parti heb eich caniatâd ymlaen llaw.

Joinffurffleni Astudiaethau Achos Cyn-fyfyrwyr
Top