GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Cyfrifiadur

Diweddaru'ch manylion

Ydy'ch manylion cyswllt cyfredol gennym? Os nad ydynt, os gwelwch yn dda e-bostiwch alumni@glyndwr.ac.uk er mwyn i ni allu cadw mewn cysylltiad.

Nodwch fod y wybodaeth a gedwir ar ein cronfa ddata yn dod o dan Y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC) 2018. Mae'r holl fanylion rydym yn eu casglu yn cael eu defnyddio ar gyfer cyfathrebu Prifysgol yn unig a byddant yn cael eu cadw'n gyfrinachol ac ni chaiff eu rhyddhau i drydydd parti heb eich caniatâd ymlaen llaw. 

Cysylltu â ni

Am ragor o wybodaeth am Gymdeithas y Cyn-fyfyrwyr os gwelwch yn dda e-bostiwch: alumni@glyndwr.ac.uk

 

Joinffurffleni Astudiaethau Achos Cyn-fyfyrwyr
Top