GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Cyfrifiadur

Diweddaru'ch manylion

Ydy'ch manylion cyswllt cyfredol gennym? Defnyddiwch y ffurflen hon i sicrhau bod gennym eich manylion diweddaraf fel y gallwn roi gwybod ichi am newyddion diweddaraf Prifysgol Glyndwr Wrecsam, ein cylchlythyr i gyn-fyfyrwyr a manteision a gostyngiadau o Gymdeithas y Cyn-fyfyrwyr.

Nodwch fod y wybodaeth a gedwir ar ein cronfa ddata yn dod o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Mae'r holl fanylion rydym yn eu casglu yn cael eu defnyddio ar gyfer cyfathrebu Prifysgol yn unig a byddant yn cael eu cadw'n gyfrinachol ac ni chaiff eu rhyddhau i drydydd parti heb eich caniatâd ymlaen llaw.

Cwblhewch y Ffurflen Diweddaru Graddedigion

Cysylltu â ni

Am ragor o wybodaeth am Gymdeithas y Cyn-fyfyrwyr cysylltwch â:

Ffôn:+44(0) 1978 293003

E-bost: alumni@glyndwr.ac.uk

Byddwch yn gymdeithasol a dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol i gyn-fyfyrywyr:

Facebook

Twitter

Linkedin

 

Joinffurffleni Astudiaethau Achos Cyn-fyfyrwyr
Top