GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Cyfrifiadur

Diweddaru'ch manylion

Ydy'ch manylion cyswllt cyfredol gennym? Os nad ydynt, os gwelwch yn dda e-bostiwch alumni@glyndwr.ac.uk er mwyn i ni allu cadw mewn cysylltiad.

Nodwch fod y wybodaeth a gedwir ar ein cronfa ddata yn dod o dan Y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC) 2018. Mae'r holl fanylion rydym yn eu casglu yn cael eu defnyddio ar gyfer cyfathrebu Prifysgol yn unig a byddant yn cael eu cadw'n gyfrinachol ac ni chaiff eu rhyddhau i drydydd parti heb eich caniatâd ymlaen llaw. 

Cysylltu â ni

Am ragor o wybodaeth am Gymdeithas y Cyn-fyfyrwyr os gwelwch yn dda e-bostiwch: alumni@glyndwr.ac.uk

 

Joinffurffleni Astudiaethau Achos Cyn-fyfyrwyr
Top