Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Alvaro

MSc Peirianneg (Awyrennol)

 

Cynigiodd Prifysgol Glyndwr Wrecsam y cyfle i mi ddatblygu fy hoffter am Beirianneg Awyrennol drwy ei Hysgol Haf HNC mewn Technoleg Awyrennol. Roedd hyn yn fy ngalluogi i gyfuno'r wybodaeth roeddwn i wedi ei chronni yn Sbaen a Ffrainc yn un gradd BEng (Anrh) ddwbl  mewn Peirianneg Awyrennol a Mecanyddol.

Roedd gan y cwrs gysylltiadau â Ffatri Adennydd Airbus a'r Ganolfan Gyfansoddion ym Mrychdyn, ac roedd y radd wedi'i hachredu ar gyfer cofrestru'n Beiriannydd Siartredig gan y Gymdeithas Awyrennol Brenhinol (RAeS), Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol a'r Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg.

Cefais fwrsariaeth AeroMSc gan RAes a'r Academi Peirianneg Frenhinol, a chynigion nhw dalu am fy ffioedd yn unrhyw un o'u prifysgolion achrededig yn y DU (gyda chwmnïau fel Airbus a Rolls-Royce).

Dewisais Glyndwr Wrecsam eto am eu hachrediad a'u cyfleusterau ar gampws Llanelwy yn y Ganolfan Ymchwil Ynni Solar (CSER) sydd o'r radd flaenaf.

Fe wnes i fwynhau'r profiad hunan-ddysgu wrth ymchwilio a datblygu fy nhraethawd hir MSc. Mae bod yn gallu creu ymchwil arloesol a blaengar gyda chyfleuster ymchwil fel CSER wedi rhoi cyfle imi ehangu gorwelion fy ngwybodaeth i feysydd perianegol eraill. 

Rwy'n falch fy mod i wedi cynorthwyo i hyrddio dynoliaeth yn ei blaen a newid y byd, trwy ychwanegu fy ngwaith arloesol ar weithgynhyrchu celloedd solar at wybodaeth wyddonol y byd.

Mae cymorth y staff a'r cymwysterau a gefais yn Glyndwr Wrecsam yn un o'r rhesymau rwyf bellach ar lwybr gyrfaol hynod lwyddiannus. Mae diogelu swydd sy'n newid byd yn Rolls Royce yn bendant yn un o'r cyflawniadau gorau y gall unrhyw un sy'n astudio yn fy maes freuddwydio amdano, ac ni fyddai wedi bod yn bosibl heb fy hanes ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam, achrediad y cyrsiau a'r cymorth a gefais o'r ganolfan gyrfaoedd,

Mae mwy o wybodaeth am y radd  MSc Peirianneg (Awyrennol) ar y dudalen honno, neu am ragor o wybodaeth am ein hamrywiaeth o gyrsiau yn Yr Ysgol Gwyddoniaeth Gymhwysol, Cyfrifiadureg a Pheirianneg, ewch i dudalen yr ysgol.

Joinffurffleni Astudiaethau Achos Cyn-fyfyrwyr
Top