Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Ysgol Busnes Gogledd Cymru

'
Ysgol Busnes Gogledd Cymru

Mae ein cyn-fyfyrwyr yn gweithio ac yn gwneud gwahaniaeth mewn llawer o wahanol broffesiynau ar draws y byd. Rydym yn falch iawn i rannu eu llwyddiannau gyda chi. Darllenwch rai o'u straeon yma. Byddem wrth ein bodd yn clywed eich un chi.

Joinffurffleni Astudiaethau Achos Cyn-fyfyrwyr
Top