GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Graddio 2012

Am ein cyn-fyfyrwyr

Nid graddio o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam yw diwedd eich taith gyda ni, rydym yn gobeithio mai dim ond y dechrau ydyw. Mae ein cyn-fyfyrwyr yn byw ac yn gweithio ledled y byd ac rydym yn falch iawn ohonynt i gyd.

Rydym eisiau i chi gael perthynas gydol oes gyda ni a chyda'r cyn-fyfyrwyr eraill sy'n ffurfio Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Rydym yn mwynhau dathlu llwyddiannau ein cyn-fyfyrwyr a chlywed am eu cyflawniadau. Dywedwch wrthym am eich cyflawniadau chi.

Mae cymdeithas y cyn-fyfyrwyr yn cynnig llawer o fanteisio ichi gan gynnwys y cyfle i gadw mewn cyswllt â'ch cyd-cyn-fyfyrwyr, cymorth gyrfaol, ein cylchlythyr i gyn-fyfyrwyr a gostyngiadau ar gyfleusterau'r brifysgol.  Hoffwn glywed oddi wrthych, felly dewch yn rhan o'n cymdeithas i gyn-fyfyrwyr a'n teulu o gyn-fyfyrwyr.

GWYLIO DIGWYDDIADAU EIN SEREMONI GRADDIO 2018

Cysylltu â ni

Am ragor o wybodaeth am Gymdeithas y Cyn-fyfyrwyr os gwelwch yn dda e-bostiwch: alumni@glyndwr.ac.uk

 

Joinffurffleni Astudiaethau Achos Cyn-fyfyrwyr
Top