Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr

Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr

Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr

Myfyriwr Ôl-raddedig

Darganfod mwy am Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam


Mwy am gyn-fyfyrwyr

Diweddaru'ch manylion

image alt tag 2

Ydy'ch manylion cyfredol cywir gennym? Gallwch eu diweddaru yma


Diweddaru nawr

Ble dych chi nawr?

image alt tag 3

Chwilio'n daer am ein Cyn-fyfyrwyr... Gadewch i ni wybod beth rydych wedi bod yn ei wneud ers graddio.


Rhannwch eich hanes
Ynumo â Chymdeithas y Cyn-fyfyrwyr
Manteision i Gyn-fyfyrwyr
Manteision i Gyn-fyfyrwyr
Gwobr Glyndwr
Tystysgrifau
Dosbarth MBA Gweithredol

Ysgoloriaeth

Ôl-raddedig

Nosweithiau agored

Diwrnod Agored y Brifysgol

Cyrsiau Ôl-raddedig y Brifysgol

Diwrnodau Blasu'r Brifysgol
Top