Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
chat to admissions
Cyllid

Cyllid

Mae'n bosibl eich bod chi'n gymwys i gael benthyciadau, grantiau neu fwrsariaethau i'ch helpu i dalu'ch ffioedd dysgu a'ch costau byw; Mae gan hadran cyllid myfyrwyr ar Moodle fwy o wybodaeth ynghylch pa becynnau cymorth ariannol sydd ar gael.

Mae ein tîm Cyllid Myfyrwyr a Chyngor Ariannol yn gallu eich cynghori ar nifer o faterion a phryderon cyllid a rheoli arian.

Mae gan ein tîm cyfeillgar a chefnogol flynyddoedd o brofiad o ddeall pryderon myfyrwyr ac mae ganddynt wybodaeth gyfoes o'r cymorth sydd ar gael. Gallwn ddweud wrthych am y cyllid posibl ar gyfer astudio'n llawn-amser neu'n rhan-amser. Rydym hefyd yn cynnig archwiliadau iechyd ariannol i sicrhau eich bod yn derbyn yr holl gyllid y mae gennych hawl arno yn ystod eich astudiaethau.

P'un a ydych yn fyfyriwr presennol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, neu'n ystyried gwneud cais i ni, cysylltwch â'r tîm i gael gwybod pa gyllid a all fod ar gael ar gyfer eich cwrs a sut i wneud cais am hyn.

Mae'r Tîm Cyllid a Chyngor Ariannol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cynnig cyngor cyllidebol i fyfyrwyr. O'r prif awgrymiadau arbed arian i gyfarfodydd cyllideb un i un i weld a allwch chi arbed arian wrth astudio yma ym Mhrifysgol Glyndŵr, mae ein cynghorwyr yno i helpu.

Mae'r tîm yn cynnal digwyddiadau i godi ymwybyddiaeth ariannol ar y Campws yn ystod y flwyddyn sy'n cynnwys materion megis cyllidebu, rheoli arian ac awgrymiadau am sut i arbed arian. Gallwn hefyd drefnu apwyntiadau ichi gael cyfarfodydd cyllidebu un-i-un i helpu rhoi arweiniad ichi ar reoli'ch arian. 

Am wybodaeth ffioedd a chyllid gyflawn edrychwch ar ein tudalennau ffioedd a chyllid myfyrwyr.


Myfyrwyr o Gymru

 

Mae pob myfyriwr israddedig o Gymru sy'n cychwyn eu cwrs o fis Medi 2018 yn gymwys am becyn cymorth ariannol newydd o Gyllid Myfyrwyr Cymru, sydd â'r nod o gynorthwyo myfyrwyr gyda'r gost o fyw tra eu bod yn y brifysgol.

Mae rhagor o fanylion yma

bwrsariaeth cymorth

Cysylltu â ni

Caiff pob ymholiad drwy'r gwasanaeth ei drin yn gwbl gyfrinachol.

Bwrsariaeth Peirianneg
chat to admissions
Top