Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
chat to admissions

Mae Canolfan Asesu Glyndŵr yn Adeilad Edward Llwyd (Llyfrgell). Gallwch gael hyd inni drwy ddefnyddio'r map isod, mae hefyd Map o'r campws. Unwaith y byddwch chi yn Adeilad Edward Llwyd gallwch ddod o hyd i ni ar y 3ydd llawr, gallwch gael mynediad drwy ddefnyddio'r lifft. Os nad ydych yn sicr i ble rydych yn mynd i fynd yn y llyfrgell, gallwch ofyn ar y ddesg yn y dderbynfa a byddant yn dangos i chi ble y dylech fynd.

 

Ffôn:

01978 293594

E-bost: 

assessmentcentre@glyndwr.ac.uk

Lleoliad:

Rhif 24 arMap o'r campws

Oriau Agor: 

Dydd Llun i Ddydd Iau 9.30am i 4.30pm Dydd Gwener 9.30am i 1pm.

chat to admissions
Top