Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Cymorth i fyfyrwyr Prifysgol Glyndwr

Cymorth i
Fyfyrwyr

Cyllid

Cyllid

Mae ein tîm cyllid a lles myfyrwyr yn gallu rhoi cyngor ichi ar ystod o faterion a phryderon cyllid a lles


Mwy am gyllid

Cymorth Anabledd

Cymorth Anabledd

Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam rydym yn ymdrechu i ddarparu'r mynediad gorau posibl i fyfyrwyr anabl


Mwy am gymorth anabledd

Gofal Plant

Gofal Plant

Mae gwasanaethau gofal plant ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cael eu rhedeg gan Active Childcare Ltd, sefydliad arobryn.


Mwy am ofal plant
Lles Myfyrwyr
Cymorth Astudio
Deg Prif Reswm
Gyrfaoedd Prifysgol Glyndwr

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Desg Holwch

ASK

Rydym yn darparu siop un-alw am eich holl ymholiadau – felly oes oes gennych gwestiwn neu broblem, HOLWCH!


Mwy am y Ddesg Holwch

Undeb y Myfyrwyr

Undeb y Myfyrwyr

Nod Undeb y Myfyrwyr yw dod â digwyddiadau bythcofiadwy ichi yn ystod eich cyfnod ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.


Mwy am Undeb y Myfyrwyr

Cyn-fyfyrwyr

Cyn-fyfyrwyr

Nid diwedd eich taith gyda ni yw graddio o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam, rydym yn gobeithio mai dim ond y dechrau ydyw.


Mwy am gyn-fyfyrwyr
Ar y brig am gyflogadwyedd i raddedigion

Diwrnodau a nosweithiau agored

Diwrnod Agored y Brifysgol

Diwrnodau Pwnc a Diwrnodau Blasu

Diwrnodau Blasu'r Brifysgol
Top