GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Cymorth i fyfyrwyr Prifysgol Glyndwr

Cymorth i
Fyfyrwyr

Cyllid

Cyllid

Mae ein tîm cyllid a lles myfyrwyr yn gallu rhoi cyngor ichi ar ystod o faterion a phryderon cyllid a lles


Mwy am gyllid

Cymorth Anabledd

Cymorth Anabledd

Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam rydym yn ymdrechu i ddarparu'r mynediad gorau posibl i fyfyrwyr anabl


Mwy am gymorth anabledd

Desg Holwch

Desg Holwch

Rydym yn darparu siop un-alw am eich holl ymholiadau – felly oes oes gennych gwestiwn neu broblem, HOLWCH!


Mwy am y Ddesg Holwch
Lles Myfyrwyr
Cymorth Astudio
Cynhwysiant Cymdeithasol
Gyrfaoedd Prifysgol Glyndwr

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Gofal Plant

Gofal Plant

Mae gwasanaethau gofal plant ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cael eu rhedeg gan Active Childcare Ltd, sefydliad arobryn.


Mwy am ofal plant

Undeb y Myfyrwyr

Undeb y Myfyrwyr

Nod Undeb y Myfyrwyr yw dod â digwyddiadau bythcofiadwy ichi yn ystod eich cyfnod ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.


Mwy am Undeb y Myfyrwyr

Cyn-fyfyrwyr

Cyn-fyfyrwyr

Nid diwedd eich taith gyda ni yw graddio o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam, rydym yn gobeithio mai dim ond y dechrau ydyw.


Mwy am gyn-fyfyrwyr
Deg Prif Reswm

Diwrnodau a nosweithiau agored

Diwrnod Agored y Brifysgol

Digwyddiadau Profiad

Diwrnodau Blasu'r Brifysgol
Top