Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
chat to admissions
Theatr Terry Hands

Theatr Terry Hands

Agorodd Theatr Terry Hands yn 2006 yn dilyn buddsoddiad £130,000 yng nghyfleusterau Theatr a Pherfformio NEWI. Mae’r theatr yn cynnwys dwy stiwdio gyda lloriau â sbrings wedi’u cynllunio’n arbennig, a thrydedd stiwdio aml-bwrpas sy’n cynnwys yr offer cylweledol diweddaraf; “stiwdio llais” arbenigol ar gyfer ymarfer a recordio’r llais; man crefftau cynllun agored a man gwisgoedd.

Mae’r theatr wedi’i henwi ar ôl Terry Hands, Cyfarwyddwr Clwyd Theatr Cymru, sydd wedi’i lleoli 10 milltir o Wrecsam yn nhref yr Wyddgrug yn Sir Fflint. Hyfforddodd Terry yn RADA ac fe sefydlodd y Royal Shakespeare Company yn 1966. Ymunodd â Theatr Clwyd (fel y’i galwyd bryd hynny) yn 1996 fel Ymgynghorydd Artistig ac yn 1997 fe ddaeth yn Gyfarwyddwr a Phrif Weithredwr y theatr.

Top