GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr

Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr

Y stadiwm yw’r maes pêl-droed rhyngwladol hynaf yn y byd sy’n dal i gael ei ddefnyddio, ble cynhaliwyd gêm gartref ryngwladol gyntaf Cymru ym 1877.

Daeth y stadiwm, sy’n gartref i GPD Wrecsam a thîm rybgi cynghrair y Crusaders, i feddiant Prifysgol Glyndŵr ym mis Gorffennaf 2011.

Yn ogystal â diogelu caffaeliad cymunedol o bwys i ogledd ddwyrain Cymru, bydd hyn hefyd yn cynnig llawer o gyfleoedd i’r brifysgol wella darpariaeth academaidd a phrofiad y myfyrwyr.

Bydd myfyrwyr o gyrsiau amrywiol ym mhortffolio’r brifysgol yn gallu elwa o ddefnyddio’r cyfleusterau a’r cyfleoedd dysgu ymarferol y maent yn eu cynnig, tra gellir cynnal cynadleddau a digwyddiadau o gwmpas y stadiwm.

Bydd y stadiwm hefyd yn ganolbwynt ar gyfer datblygu rhaglenni allanol cymunedol seiliedig ar chwaraeon gyda phartneriaid sy’n defnyddio’r stadiwm ar hyn o bryd, megis Sefydliad Cymunedol Cae Ras CPD Wrecsam.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top