GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr

Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr

Y stadiwm yw’r maes pêl-droed rhyngwladol hynaf yn y byd sy’n dal i gael ei ddefnyddio, ble cynhaliwyd gêm gartref ryngwladol gyntaf Cymru ym 1877.

Daeth y stadiwm, sy’n gartref i GPD Wrecsam a thîm rybgi cynghrair y Crusaders, i feddiant Prifysgol Glyndŵr ym mis Gorffennaf 2011.

Yn ogystal â diogelu caffaeliad cymunedol o bwys i ogledd ddwyrain Cymru, bydd hyn hefyd yn cynnig llawer o gyfleoedd i’r brifysgol wella darpariaeth academaidd a phrofiad y myfyrwyr.

Bydd myfyrwyr o gyrsiau amrywiol ym mhortffolio’r brifysgol yn gallu elwa o ddefnyddio’r cyfleusterau a’r cyfleoedd dysgu ymarferol y maent yn eu cynnig, tra gellir cynnal cynadleddau a digwyddiadau o gwmpas y stadiwm.

Bydd y stadiwm hefyd yn ganolbwynt ar gyfer datblygu rhaglenni allanol cymunedol seiliedig ar chwaraeon gyda phartneriaid sy’n defnyddio’r stadiwm ar hyn o bryd, megis Sefydliad Cymunedol Cae Ras CPD Wrecsam.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top