Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Sut i gael hyd inni

Sut i gael hyd inni

Mae ein Campws Llaneurgain yn hawdd ei gyrraedd oddi ar yr A55 (cyffordd 33) - y prif lwybr i mewn i Ogledd Cymru.

Ym Mhentref Llaneurgain, trowch i'r dde ar y goleuadau traffig - mae'r campws wedi ei leoli dim ond 0.5 milltir i lawr y ffordd. Cymerwch dro de i mewn i'r brif fynedfa a dilynwch y ffordd drwy'r campws i'r maes parcio yn y cefn.

Y dref agosaf yw Yr Wyddgrug sy'n 3 milltir i ffwrdd lle cewch chi nifer o siopau cyfleus a marchnad rheolaidd. 

Am fwy o ddewisiadau siopa a hamdden, mae Wrecsam ond 15 milltir i ffwrdd.

Mae ein Campws Llaneurgain yn elwa ar fws gwennol am ddim rhwng y fan hon a champws Wrecsam yn ystod y tymor.

Lawrlwythwch gopi o'n map Gampws Llaneurgain isod.

Map Campws Llaneurgain

 

 

Diwrnod Agored y Brifysgol
Top