GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Cyrsiau yn Llaneurgain

Cyrsiau yn Llaneurgain

Astudiaethau Anifeiliaid

Cewch eich cyflwyno i fywyd yn y sector anifeiliaid a'r materion a'r dadleuon cyfoes ynghylch anifeiliaid a lles; yn ogystal ag astudio a dysgu gyda thiwtoriaid sy'n arbenigwyr yn eu maes ac sy'n  ymwneud yn weithredol â meysydd fel cadwraeth, ymddygiad anifeiliaid, hwsmonaeth a lles anifeiliaid.

Gwyddor Ceffylau

Mae'r radd Gwyddor a Lles Rheoli Ceffylau ymhlith nifer dethol iawn yn y DU, gan ganolbwyntio ar y berthynas rhwng ceffyl a dyn, a ystyrir fwyfwy fel agwedd ganolog i ddatblygiad y diwydiant marchogaeth.

Bioleg Bywyd Gwyllt a Phlanhigion

Bydd ein cwrs yn rhoi gwybodaeth bwnc i chi yn ogystal â sgiliau ymarferol a phrofiad o anifeiliaid a phlanhigioni. Mae'n bwysig i feddu ar ddealltwriaeth drylwyr o anifeiliaid a phlanhigion ar gyfer gwyddoniaeth organebau byw ac ar gyfer gyrfa ym maes cadwraeth gan fod ecosystemau'n cynnwys y ddau.

  • BSc (Anrh) Bioleg Bywyd Gwyllt a Phlanhigion
Diwrnod Agored y Brifysgol
Top