GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Ein cyfleusterau

Ein cyfleusterau

Uned wedi ei Chymeradwyo gan BHS

Mae'r Uned Ceffylau a Chanolfan Arholi sydd wedi eu cymeradwyo gan BHS sy'n addas ar gyfer sesiynau a digwyddiadau ymarferol yn darparu ystod o gyfleusterau ardderchog i fyfyrwyr.

Mae'r cyfleusterau pwrpasol gwych yn y campws yn cynnwys arena dan do gydag oriel wylio (50x30), arena awyr agored dan lifoleuadau (60x40), stablau, padogau a dau lwybr traws gwlad.

Mae yna hefyd gyfleusterau ar gyfer hacio ar dir y campws.

I'r rhai sy'n farchogion brwd mae'r uned yn lleoliad poblogaidd ar gyfer clinigau a chystadlaethau a gynhelir gan hbartïon cysylltiedig ac allanol, sy'n rhoi cyfleoedd ychwanegol i fyfyrwyr ddatblygu profiad mewn meysydd o'r fath, yn aml gyda'r  marchogion gorau a hyfforddwyr ac arbenigwyr adnabyddus iawn. 

Cyfleusterau Ceffylau

Canolfan Addysgol a Seminarau

Er mwyn gwasanaethu ein hanghenion academaidd, mae gennym ystafelloedd addysgu a chynadledda/seminar mawr a bach ac mae'r rhan fwyaf ohonynt yn meddu ar safon ragorol o ddarpariaeth TG. Gall y cyfleusterau ardderchog hyn gael eu llogi ar gyfer defnydd addysgol a chorfforaethol allanol. Rydym hefyd yn darparu yr opsiwn o wasanaeth arlwyo ar gyfer eich cyfarfod.

Neuadd Chwaraeon

Mae'r neuadd chwaraeon wedi ei hadnewyddu ar Gampws Llaneurgain yn galluogi myfyrwyr i chwarae pêl-fasged, badminton, pêl-rwyd, tennis bwrdd, pêl-droed pum bob ochr a phêl-foli.

Gall myfyrwyr ymgymryd â gweithgareddau drwy'r (yn amodol ar argaeledd). Mae croeso i bobl logi'r cyfleusteray ar gyfer gweithgareddau hamdden masnachol a gellir eu llogi ar gyfer digwyddiad 'untro' neu fel archeb bloc. Gall y neuadd hefyd gael ei defnyddio ar gyfer digwyddiadau, hyrwyddiadau a gweithgareddau addysgol (opsiwn Arlwyo ar gael). Mae'r campws hefyd yn darparu llwybrau rhedeg traws gwlad a chyfeiriannu, i bobl a cheffylau.

Yn ychwanegol at y cyfleusterau chwaraeon ar gampws Llaneurgain, bydd myfyrwyr yn cael mynediad at yr holl gyfleusterau sydd ar gael trwy'r Ganolfan Chwaraeon ar Gampws Wrecsam. Mae'r rhain yn cynnwys cae hoci rhyngwladol sylfaen-dŵr, cae sylfaen-tywod ar gyferpêl-droed, y Labordy Perfformiad Dynol, ac, y tu mewn i'r Ganolfan Chwaraeon,  lawr sbring pren 1000 metr sgwâr, stiwdio ddawns, ystafell ffitrwydd a chyfleusterau i wylwyr.

Llety

Mae Neuadd Corbishley  wedi ei lleoli yn ddelfrydol ar Gampws Llaneurgain. Mae'n darparu llety modern, cyfforddus mewn lleoliad hardd, ac mae'n addas ar gyfer astudio tawel i ffwrdd o wrthdyniadau canol y dref.

Mae cyfleusterau cymunedol rhagorol gan gynnwys ystafell gyffredin a chanddi deledu,bwrdd pŵl a bwrdd dartiau. Tu allan mae man carbeciw/patio, sy'n darparu lle ychwanegol ar gyfer cymdeithasu ar nosweithiau cynnes.

Mae pob ystafell i fyfyrwyr yn hael eu maint ac yn cynnwys gwely, desg, basn ymolchi a lle i storio'ch nwyddau.  Mae gan bob ystafell olygfeydd gwych ar draws cefn gwlad Gogledd Cymru.

Ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno aros yn Wrecsam, darperir bws gwennol am ddim i Laneurgain yn ystod y tymor.

Neuadd Corbishley
Diwrnod Agored y Brifysgol
Top