Campws Llaneurgain

Campws Llaneurgain

Ein campws Llaneurgain yw cartref ein cyfleusterau ar gyfer cyrsiau ar y tir. Wedi ei leoli yng nghefn gwlad ysblennydd Sir y Fflint, mae'r campws yn cynnig cyfleusterau sy'n gysylltiedig â'n cyrsiau mewn astudiaethau anifeiliaid a gwyddor ceffylau, bioleg bywyd gwyllt a phlanhigion, daearyddiaeth, ecoleg, bioamrywiaeth a'r amgylchedd.

Mae'r safle yn hygyrch oddi ar yr A55, y brif ffordd i'r Gogledd. Mae'r dref agosaf, Yr Wyddgrug, yn 3 milltir i ffwrdd ac mae Wrecsam o fewn 15 milltir.

Yn ychwanegol at ystafelloedd darlithio ac addysgu, mae gan y campws labordai amgylcheddol a gwyddoniaeth, uned gynhyrchu fferm organig, coetir hynafol ac ardal gadwraeth, a gerddi ffurfiol ac anffurfiol.

Llaneurgain

Mae'r safle hefyd yn gartref i gampws cyrsiau ar y tir ein partner cydweithredol Coleg Cambria, ac mae ein myfyrwyr yn gallu manteisio ar y cyfleusterau arloesol fel eu Canolfan Gofal Anifeiliaid Bach, sy'n gartref i nifer o anifeiliaid bach, ac yn ymgorffori cynefinoedd gwahanol ar gyfer anifeiliaid sy'n amrywio o mwncïod marmoset a chwningod i nadroedd a physgod, a'r Uned Geffylau sydd wedi'i chymeradwyo gan Gymdeithas Ceffylau Prydain (BHS) sy'n cynnwys arena dan do gydag oriel wylio, arena awyr agored gyda llifoleuadau, stablau, padogau a dau gwrs traws-gwlad. Mae cyfleusterau ar gyfer marchogaeth yn y tiroedd.

Mae hefyd lety myfyrwyr ar y campws hwn, sy'n cynnig lle cyfleus i fyw ynddo tra'n astudio yn Llaneurgain, mae yna hefyd neuadd chwaraeon a chyfleusterau TG.

Gallwch weld lluniau o'n campws Llaneurgain yn ein  horiel ar-lein.

Top