GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Campws Llaneurgain

Campws Llaneurgain

Er y gallai'r ffordd y byddwn yn darparu rhai o'r gwasanaethau a'r cyfleusterau a ddarparwn ar gyfer ein myfyrwyr fod wedi newid oherwydd y pandemig COVID-19, mae'r brifysgol yn parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i ddarparu amrywiaeth ardderchog o gymorth i fyfyrwyr, gwasanaethau myfyrwyr a chyfleusterau i wella eich astudiaethau academaidd. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Ar Gampws Prifysgol Glyndwr Wrecsam Llaneurgain, rydym yn gwybod beth sydd ei angen i wella addysg ein myfyrwyr. Mae ein dull unigryw i ddysgu, ein cyfleusterau o'r safon uchaf a'n naws gymunedol, yn golygu ein bod ni'n fwy na champws yn unig - mae'n brofiad bywyd.

Mae'r amgylchedd dysgu rhagorol ar Gampws Llaneurgain wedi helpu myfyrwyr di-ri i symud ymlaen. Wedi ei leoli ym mhentref gwledig Llaneurgain, mae'r campws yn adlewyrchu cefndir a diwylliant yr ardaloedd, gan arbenigo mewn addysgu Gwyddor Ceffylau, Astudiaethau Anifeiliaid a Bioleg Bywyd Gwyllt a Phlanhigion.  

Mae Llaneurgain yn gartref i tua 100 o fyfyrwyr y flwyddyn, gan greu cymuned lle mae pawb yn tyfu gyda'i gilydd ac mae'r dysgu yn cael ei ddarparu mewn ffordd llawer mwy rhyngweithiol ac agos.

Yn ogystal â'r ystafelloedd darlithio ac addysgu, mae'r campws yn ymfalchïo yn eu labordai amgylcheddol a gwyddonol, uned cynhyrchu ffermydd organig, coetir hynafol ac ardal gadwraeth, a gerddi ffurfiol ac anffurfiol.

Mae'r safle hefyd yn gartref i gampws tir ein partner cydweithredol Coleg Cambria, gyda'n myfyrwyr yn gallu manteisio ar gyfleusterau arloesol megis eu Canolfan Gofalu am Anifeiliaid Bychain, sy'n gartref i nifer o anifeiliaid bach, ac sy'n ymgorffori cynefinoedd gwahanol ar gyfer anifeiliaid sy'n amrywio o fwncïod marmoset a chwningod i nadroedd a physgod,  a'r Uned Ceffylau sydd wedi cael ei chymeradwyo gan Gymdeithas Ceffylau Prydain (BHS), sy'n cynnwys arena dan do gydag oriel wylio, arena awyr agored gyda llifoleuadau, stablau, padogau a dau lwybr traws gwlad. Mae cyfleusterau ar gyfer hacio yn y tiroedd.

Mae gennym hefyd lety i fyfyrwyr, Corbishley Hall, yn Llaneurgain, sy'n lle cyfleus i fyw ynddo wrth astudio yma, yn ogystal â neuadd chwaraeon, cyfleusterau TG, ystafell fwyta myfyrwyr a chaffi.

Cyrsiau yn Llaneurgain
Ein cyfleusterau
Diwrnod Agored y Brifysgol 2021
Top