GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Prifysgol Glyndwr Llanelwy

Llanelwy

Mae ein safle yn Llanelwy yn ganolfan ymchwil arloesol ar gyfer y diwydiant technoleg optoelectroneg.

Wedi'i lleoli ym Mharc Busnes Llanelwy, ar arfordir Gogledd Cymru - ychydig dros 30 milltir ac yn daith 50 munud mewn cerbyd o Wrecsam, rydym yn dod â byd y brifysgol a byd diwydiant at ei gilydd.

Yn ogystal â chyfleusterau cynadledd llawn offer, bwyty, ac ystafelloedd cyfarfod gyda chysylltedd band eang di-wifr, mae yna ffocws ar labordai gwyddoniaeth a chyfleusterau ymchwil, fel y byddech yn ei ddisgwyl. Mae ei chyfleusterau modern ar gyfer cynadleddau, arddangosfeydd, seminarau, hyfforddiant a chyfarfodydd ar gael i'w llogi gan sefydliadau allanol.

Mae ein gwyddonwyr yn adnabyddus am eu technoleg a'u harloesi gwyddonol ac maent yn cynnig gwasanaethau dylunio peirianneg ac ymgynghoriaeth pwrpasol. Mae ein prosiect arloesol yn cynhyrchu drychau prototeip ar gyfer telesgop mwyaf y byd wedi ei leoli yma.

Cysylltwch â Phrifysgol Glyndwr Llanelwy: Ffordd William Morgan, Parc Busnes Llanelwy, Sir Ddinbych, LL17 0JD. Ffôn: 01745 535100  E-bost opticreception@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top