GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Iechyd

Iechyd

Mae'ch iechyd yn bwysig i ni a thra eu bod nhw ym Mhrifysgol Glyndŵr, mae myfyrwyr yn cael eu hannog i gofrestru gyda meddyg lleol (os nad ydych eisoes yn byw yn lleol).

Mae Student Safety, Health and Environment booklet yn darparu gwybodaeth amrywiol A-Z a all fod ei hangen arnoch pan fyddwch yn astudio gyda ni ym Mhrifysgol Glyndwr. Gweler y ddogfen ganlynol ar gyfer Clinigau Iechyd Lleol a Manylion Cyswllt

Oherwydd y prinder cenedlaethol o ddeintyddion, cynghorir myfyrwyr weld eu deintydd cartref cyn iddynt ddod i'r brifysgol ac i gadw eu deintydd eu hunain trwy gydol eu cyfnod yma. Fodd bynnag, mae gwasanaethau deintyddol brys ar gael yn Wrecsam petai'r angen yn codi.

Mae'r adran diogelwch, iechyd a'r amgylchedd ac undeb y myfyrwyr yn cynnal digwyddiadau hybu iechyd rheolaidd trwy gydol y flwyddyn. Nod y digwyddiadau hyn yw darparu digon o gyngor ar fyw'n iach, yn enwedig ar gyfer y myfyrwyr hynny sy'n byw oddi cartref am y tro cyntaf. Mae hefyd yn darparu cysylltiadau â grwpiau cefnogi iechyd eraill.

Am fwy o wybodaeth am wasanaethau iechyd, anfonwch e-bost i healthandsafety@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top