Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
chat to admissions
Pont Llundain

Campws Llundain

Mae ein campws yn Llundain wedi ei leoli yng nghanol Kingston-upon-Thames. Mae digwyddiadau prysur Riverside o fewn pellter cerdded byr o ganol y dref.

Mae'r cyfleusterau'n cynnwys mannau dysgu ac addysgu modern, man dysgu cymdeithasol, canolfan adnoddau, cyfleusterau TG a llyfrgell fechan. Mae myfyrwyr hefyd yn elwa o'r Adnoddau Dysgu sydd ar gael yn electronig trwy'r Campws Gartref. Mae'r rhain yn cynnwys stoc deunyddiau Llyfrau a Dysgu Prifysgol cyflawn y llyfrgell. Mae'r llyfrgell gyhoeddus yn agos i'r campws. Mae gan fyfyrwyr hefyd fynediad at lyfrgelloedd trwy'gynllun SCONUL.

Cynhelir cysylltiadau agos gyda'n campws yn Wrecsam er budd y myfyrwyr o ran eu bywyd academaidd a chymdeithasol.

Gall y tîm gweinyddol ar Gampws Llundain helpu ymgeiswyr a myfyrwyr newydd gyda gwybodaeth am werthwyr tai lleol, darparwyr preswylfeydd  preifat i fyfyrwyr a darparwyr homestay.

Gweler y cyrsiau a gynigiwn ar ein campws yn Llundain.

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
chat to admissions
Top