GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Canolfan y Diwydiannau Creadigol

Canolfan y Diwydiannau Creadigol

Gan adlewyrchu pwysigrwydd cynyddol y diwydiannau creadigol i ddatblygiad economaidd yr ardal, mae Canolfan Diwydiannau Creadigol £5m newydd Prifysgol Glyndŵr yn adeilad  ecogyfeillgar modern a gynlluniwyd i gydweddu ag adeiladau presennol y campws.

Mae’r ganolfan yn darparu canolbwynt ar gyfer gweithgareddau’n ymwneud â’r diwydiannau creadigol, gan hybu cydweithrediad rhyngddisgyblaethol ehangach ac yn cwmpasu pynciau amrywiol megis celf a dylunio, cyfrifiadura a pheirianneg.

Canolfan y Diwydiannau Creadigol pic 2

Mae’n darparu canolbwynt ar gyfer datblygu diwylliant diwydiannau creadigol ond hefyd yn ysgogi datblygiad busnesau preifat a busnesau deillio a gysylltir â’r diwydiannau creadigol. O fewn y Brifysgol, mae’n helpu i ddatblygu’r cwricwlwm a chyflwyno dulliau addysgu arloesol pellach.

Agorwyd y ganolfan yn swyddogol gan Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, Ddydd Iau, Mawrth 31 2011

Bydd hefyd yn gartref newydd i BBC Cymru yn Wrecsam, gan gryfhau presenoldeb y BBC yng ngogledd ddwyrain Cymru ac yn darparu cyfleusterau cynhyrchu ar gyfer ei staff, ei gwesteion a’i chyfranwyr.

Mae’r ganolfan yn cynnwys stiwdios radio a theledu, gweithdai 3D, stiwdios dylunio, ystafelloedd TG, ystafelloedd hyfforddi Apple a chyfleusterau ôl-gynhyrchu sain a gweledol.

Trwy ddod â gwahanol ddisgyblaethau sy’n gysylltiedig â’r diwydiannau creadigol ynghyd, y gobaith yw y bydd yn darparu datrysiadau arloesol i broblemau masnachol yn ogystal â chyfrannu at dwf y diwydiannau creadigol yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. 

Mae’r to sedwm hunanddyfrhau yn cadw’r nodweddion gwyrdd yn nhu blaen y Brifysgol ac mae ganddo nifer o fanteision amgylcheddol cadarnhaol gan gynnwys defnyddio'r glaw sy'n cael eu cronni ar gyfer defnyddiau eraill (defnydd dŵr mewnol, er enghraifft fflysio toiledau)l.

 

 

Cyfleusterau

 • Stiwdio deledu uchder dwbl gyda seddau dewisol ar gyfer hyd at 50
 • Oriel – uwchben y stiwdio deledu, sy'n cynnwys ystafell reoli a ffenestr wylio
 • Stiwdio ddylunio hyblyg – sy'n darparu man gweithio ar gyfer gwaith prosiect, man ddarlithio ac ystafelloedd neilltuo ar gyfer meddwl creadigol
 • Gweithdy 3D – sydd wedi eu dodrefnu ag argraffydd 3D trachywir, torrwr laser, argraffydd ar raddfa fawr, sganiwr ar raddfa fawr a sganiwr laser 3D
 • Yr Atrium –  llwyfan dysgu cymdeithasol gyda setiau teledu, soffas a iMacs
 • Cyfarpar hyfforddiant Apple - nifer o Macs cysylltiedig sydd wedi eu rhag-lwytho â meddalwedd celf, golygu fideo ac amlgyfrwng safon-diwydiant 
 • Ystafell TG
 • Offer goleuo sain a chymysgu lluniau ôl-gynhyrchu
 • Stiwdio ac ystafelloedd lleisio'r BBC 

 

Cyrsiau

Yn y diwydiannau creadigol rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau yn y meysydd canlynol:

 • Celf Gymhwysol
 • Technoleg y Cyfryngau Creadigol
 • Dylunio
 • Celfyddyd Gain
 • Cyfrifiadura Creadigol
 • Newyddiaduraeth a'r Cyfryngau
 • Y Teledu
 • Theatr a Pherfformio

 I fynd ar daith rithiol o'n stiwdio deledu cliciwch yma

Edrychwch tu mewn i'n Canolfan y Diwydiannau Creadigol yma

Darllenwch fwy am gynllun cynaliadwy’r ganolfan.

CIB pic 3 Dance of Life

Dawns Bywyd

Mae'r ganolfan yn gartref i'r murlun Dawns Bywyd, gwaith mwyaf adnabyddus yr arlunydd lleol Mildred Eldridge yn yr 1950au cynnar.

Ei gartref gwreiddiol oedd Ysbyty Ardal ac Orthopedig Robert Jones ac Agnes Hunt yng Ngobowen, a chafodd y murlun ei gomisiynu gan bwyllgor rheoli'r ysbyty yn 1951 ar gyfer ystafell fwyta'r cartref nyrsys newydd '.
 
Wedi'i greu'n bell cyn i lygredd a'r amgylchedd ddod yn faterion Cpoblogaidd, mae'r murlun yn adrodd hanes dieithrio'r dyn gwâr oddi wrth natur, a'r ymgais hon i adennill y doethineb naturiol a gollwyd. Mae'r thema hon yn cael ei dangos gyda golygfeydd o gefn gwlad a glan y môr, sy'n cynnwys llawer o ddelweddau hardd o adar, anifeiliaid a phlanhigion.


Mae'r murlun bellach i'w weld yn barhaol yng nghyntedd y ganolfan ac mae ar agor i'r cyhoedd yn ystod oriau agor y brifysgol. I'w weld, ewch i brif dderbynfa'r brifysgol ac bydd aelod o staff yn eich gadael chi i mewn i'r adeilad. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01978 293306

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top