GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
CYRSIAU IAITH TRAMOR YN PRIFYSGOL WREXHAM GLYNDWR

Cyrsiau Ieithoedd Tramor

Perffaith ar gyfer unigolion sydd eisiau dysgu iaith ar gyfer gwaith, teithio neu bleser.

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar y pedwar sgil iaith yn y drefn ganlynol: siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu. Byddwch hefyd yn dysgu ychydig am ddiwylliant y wlad neu wledydd lle mae'r iaith yn cael ei siarad.

Pam astudio iaith?

  • Gwella eich CV a'ch cyflogadwyedd.
  • Dysgu cyfathrebu gyda ffrindiau, cydweithwyr a chleientiaid mewn gwledydd eraill.
  • Datblygu’ch sgiliau cyfathrebu yn eich iaith eich hun yn ogystal â'ch iaith newydd.
  • Gwella eich gwybodaeth ac ymwybyddiaeth ddiwylliannol.
  • Bod yn rhan o'r gymuned amlieithog.

Pam dewis Canolfan Iaith Prifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Dewiswch ni oherwydd:

  • Ein staff hynod brofiadol, cymwys, a brwd.
  • Dosbarthiadau iaith lefel addysg uwch.
  • Cynnwys sy'n ymwneud ag anghenion iaith ymarferol, dydd i ddydd.
  • Ein cyfleusterau addysgu a hunan-astudio o'r radd flaenaf.
  • Profiad ieithyddol a diwylliannol.

Mae'r lefelau sydd ar gael ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/2020 fel a ganlyn

Lefel dechreuwr (CEFR A1)

Ar gyfer pwy: Unigolion nad oes ganddynt brofiad blaenorol o'r iaith a fydd yn cael ei hastudio

Erbyn diwedd y cwrs: byddwch â'r gallu sylfaenol i gyfathrebu a rhannu gwybodaeth mewn ffordd syml. Byddwch wedi dysgu deall a defnyddio dywediadau bob dydd cyffredin ac ymadroddion sylfaenol iawn, yn gallu cyflwyno eich hunain ac eraill, a gofyn ac ateb cwestiynau ynghylch manylion personol fel ble rydych yn byw, pobl rydych yn eu hadnabod a phethau sydd gennych.

Enghraifft: medru gofyn cwestiynau syml am fwydlen a deall atebion syml.

*Cyrsiau ar gael ar lefel dechreuwr

Tsieinëeg

Ffrangeg

Almaeneg

Eidaleg

Japaneg

Sbaeneg

Lefel Elfennol/Canolradd Is (CEFR A2)

Erbyn diwedd y cwrs:

Ar gyfer pwy: Unigolion sydd ag ychydig o wybodaeth flaenorol o'r iaith a fydd yn cael ei hastudio

Erbyn diwedd y cwrs: byddwch yn medru delio â gwybodaeth syml a dechrau mynegi eich hunain mewn cyd-destunau cyfarwydd, gan ddeall brawddegau ac ymadroddion a ddefnyddir yn aml sy'n berthnasol i fywyd pob dydd (e.e. gwybodaeth bersonol ac am deulu, siopa, daearyddiaeth leol, cyflogaeth). Byddwch yn medru cyfathrebu mewn tasgau syml a chyffredin sy'n gofyn ichi rannu gwybodaeth ar faterion cyfarwydd a chyffredin a bod â'r gallu i ddisgrifio'n syml elfennau o'ch cefndir, amgylchedd agos a materion lle mae'r angen mwyaf yn bodoli.

Enghraifft: medru cymryd rhan mewn sgwrs arferol ar bwnc rhagweladwy syml

*Cyrsiau ar gael ar lefel elfennol/canolradd is

Ffrangeg

Almaeneg

Eidaleg

Sbaeneg

*Cyrsiau yn cael eu cynnal yn amodol ar lleiafswm niferoedd

Darparu

Mae dosbarthiadau fel arfer yn cael eu cynnal un noson yr wythnos, felly byddwch yn gwneud 40 awr o ddysgu rhwng mis Medi/Hydref nes eich arholiad terfynol ym mis Ebrill. Weithiau, mae dosbarthiadau'n dechrau ym mis Ionawr; am ragor o wybodaeth, gweler 'ceisiadau a chofrestru' isod. 

Mae'r amserlen dros do fel a ganlyn:

A1 Ffrangeg

A2 Almaeneg

A2 Ffrangeg

A2 Sbaeneg

A2 Eidaleg

Dydd Mawrth 6-8pm

A1 Eidaleg

A1 Tsieinëeg

A1 Almaeneg

Dydd Mercher 6-8pm

A1 Sbaeneg

A1 Japaneg

Dydd Iau 6-8pm 

Cost

£210 ar gyfer myfyrwyr o'r DU/UE, £280 ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol; £140 i fyfyrwyr a staff Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn derbyn 20 credyd AU y DU (10 ECTS).

Ceisiadau a Chofrestru

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â languages.foreign@glyndwr.ac.uk

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top