GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
business

Canolfan Iaith

Sefydlwyd y Ganolfan Iaith yn y Brifysgol yn 2007. Dr. Leila Luukko-Vinchenzo yw Pennaeth y Ganolfan, sydd wedi datblygu ac wedi ehangu'n sylweddol ers ei sefydlu.

Mae'r portffolio  o raglenni'n cael eu datblygu'n barhaus ac mae bellach yn cynnwys cyrsiau sy'n parau o 1 mis i 1 flwyddyn, ar gyfer bron pob lefel, a chyda sawl dyddiad dechrau drwy'r flwyddyn.

Os nad ydych yn gallu ddod o hyd i gwrs sy'n addas i'ch anghenion, cofiwch y gallwn bob amser ddylunio cyrsiau ar gyfer unigolion neu grwpiau yn ogystal. Mae'r hyfforddiant yn cael ei wneud gan nifer cynyddol o ddarlithwyr cymwys a phrofiadol iawn, ac mae llawer o'n cyrsiau yn cynnwys teithiau i fannau lleol o ddiddordeb fel Caer a Lerpwl, yn ogystal â golygfeydd hardd Gogledd Cymru. Gellir cysylltu â'r ganolfan drwy e-bostio languages.foreign@glyndwr.ac.uk

Rydym yn falch i wasanaethu myfyrwyr a staff Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, y cyhoedd yn gyffredinol yn ogystal â chleientiaid corfforaethol a masnachol yn ac o amgylch Wrecsam, Gogledd-ddwyrain Cymru a thu hwnt. Mae ein rhaglenni Saesneg yn denu cyfranogwyr o bob rhan o'r byd.

Cyrsiau

Cyrsiau Saesneg Dwys

IELTS

Password

Cyrsiau cyn-sesiynol

Blwyddyn Sylfaen Rhyngwladol

Cyrsiau Ieithoedd Ewropeaidd

Rydm yn dylunio cyrsiau ar gyfer gweithwyr proffesiynol dramor sydd eisiau gwella eu Saesneg. Mae'n cyrsiau ar gyfer athrawon iaith Saesneg a chleientiaid corfforaethol hefyd wedi eu personoli.

English Language Summer School 2019

Cyswllt

Am wybodaeth bellach am unrhyw rai o'n cyrsiau os gwelwch yn dda cysylltwch:
languages.foreign@glyndwr.ac.uk

 

athrawon iaith Saesneg

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top