Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Live Chat Software by Click4Assistance UK
Ysgol Haf 2014

Canolfan Iaith

Sefydlwyd y Ganolfan Iaith yn y Brifysgol yn 2007. Dr. Leila Luukko-Vinchenzo yw Pennaeth y Ganolfan, sydd wedi datblygu ac wedi ehangu'n sylweddol ers ei sefydlu.

Yn ei blwyddyn gyntaf roedd y Ganolfan wedi darparu ar gyfer tua 700 o fyfyrwyr ac erbyn 2012/13 roedd y nifer hwnnw wedi dyblu. Mae'r portffolio  o raglenni'n cael eu datblygu'n barhaus ac mae bellach yn cynnwys cyrsiau sy'n parau o 1 mis i 1 flwyddyn, ar gyfer bron pob lefel, a chyda sawl dyddiad dechrau drwy'r flwyddyn.

Os nad ydych yn gallu ddod o hyd i gwrs sy'n addas i'ch anghenion, cofiwch y gallwn bob amser ddylunio cyrsiau ar gyfer unigolion neu grwpiau yn ogystal. Mae'r hyfforddiant yn cael ei wneud gan nifer cynyddol o ddarlithwyr cymwys a phrofiadol iawn, ac mae llawer o'n cyrsiau yn cynnwys teithiau i fannau lleol o ddiddordeb fel Caer a Lerpwl, yn ogystal â golygfeydd hardd Gogledd Cymru. Gellir cysylltu â'r ganolfan drwy e-bostio languages.foreign@glyndwr.ac.uk

Rydym yn falch i wasanaethu myfyrwyr a staff Prifysgol Glynd┼Ár Wrecsam, y cyhoedd yn gyffredinol yn ogystal â chleientiaid corfforaethol a masnachol yn ac o amgylch Wrecsam, Gogledd-ddwyrain Cymru a thu hwnt. Mae ein rhaglenni Saesneg yn denu cyfranogwyr o bob rhan o'r byd.

Cyrsiau

O fis Hydref 2016, bydd y Ganolfan Iaith yn darparu cyrsiau Tsieinëeg (Mandarin), Almaeneg, Eidaleg a Sbaeneg ar gyfer dechreuwyr pur. Cynigir ieithyoedd eraill  yn amodol ar gael niferoedd myfyrwyr hyfyw.

Mae archebion ar gyfer ein Hygolion Haf Iaith Saesneg 2017 ar agor nawr.

Sut i wneud cais

Gweler ein cyrsiau ieithoedd tramor or ymholi/cofrestru yn awr am ragor o wybodaeth ar sut i wneud cais.

Cysylltu

Am fwy o fanylion am unrhyw un o'n cyrsiau neu wasanaethau, cysylltwch â:
Dr Leila Luukko-Vinchenzo, Pennaeth y Ganolfan Iaith
E-bost: l.luukkovinchenzo@glyndwr.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1978 293 553

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top