GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Delwedd o Ddiwrnod Agored

Campws Wrecsam

Campws Plas Coch, Ffordd yr Wyddgrug yw'r mwyaf o ddau safle y brifysgol yn y dref ac mae'n gartref i'r rhan fwyaf o gyrsiau y brifysgol.  
Mae'r campws yn gymysgedd o adeiladau Gradd II rhestredig  a chyfleusterau modern 21ain ganrif a chanolfannau addysg arloesol.

Yn seiliedig ar gyrion y dref - dim ond  taith 10 munud ar droed o ganol y dref a 5 munud ar droed o Orsaf Reilffordd Gyffredinol Wrecsam. Mae hefyd yn hawdd cyrraedd y campws ar y ffordd oddi ar yr A483,  sy'n un o'r prif ffyrdd i'r Gogledd Dwyrain a Chanolbarth Cymru o Swydd Gaer.

Mae'r cyfleusterau yn enfawr ac amrywiol, fel y byddech yn disgwyl o brif gampws. O'n cyfleusterau peirianneg sydd wedi eu teilwra i arbenigeddau ein cyrsiau awyrenneg, ceir perfformio, mecaneg a pheirianneg electronig a thrydanol i'n canolfannau arbennig sy'n cefnogi ein cyrsiau addysg; Canolfan y Plentyn, y Teulu a Chymdeithas; a'n cyrsiau celfyddydau creadigol, Canolfan y Diwydiannau Creadigol. Mae ein Canolfan y Diwydiannau Creadigol hefyd yn gartref i BBC Cymru Wales yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Cewch wybod mwy am ein cyfleusterau pwnc penodol ar ein tudalennau ysgolion academaidd.

Stiwdios teledu

Yn ogystal â'n hystafelloedd darlithio a seminarau a'n llyfrgell, mae yna hefyd nifer o fannau astudio sy'n darparu ar gyfer popeth o waith mewn grwpiau i amser astudio personol. Mae ein cyfleusterau TG hefyd yn hygyrch drwy'r campws, o ystafelloedd sy'n gysylltiedig â phwnc penodol i gyfrifiaduron at ddefnydd astudio cyffredinol.

Mae yna hefyd Glinig Meddygaeth Dseiniaidd  sydd ar agor i'r cyhoedd ar gyfer triniaethau ac sy'n galluogi myfyrwyr atherapi cyflenwol i gael blas ar fyd gwaith yn eu maes.

Ar y campws hwn hefyd y mae prif ganolbwynt ein gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr, llety myfyrwyr, ac Undeb y Myfyrwyr. Mae gennym hefyd Ganolfan Iaith  lle mae cyrsiau ar gael i ddatblygu eich sgiliau Saesneg os ydych yn fyfyriwr Rhyngwladol, mae cyrsiau ar gael hefyd i'ch helpu i ddysgu iaith newydd i roi mantais amlwg ichi pan fyddwch yn ymgeisio am swyddi.

Mae yna nifer o leoliadau adloniant ar y campws hwn yn amrywio o Neuadd William Aston a Chanolfan Catrin Finch sy'n cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau sy'n cynnwys pobl enwog a pherfformwyr lleol i'n bar i fyfyrwyr. Mae ein horiel gelf ar y safle Oriel Sycharth yn cynnwys arddangosfeydd treigl gan artistiaid lleol a rhyngwladol.

LLun Celfyddydau Creadigol

Mae ein Campws Stryt y Rhaglaw yn gartref i'ncyrsiau celf a dylunio. Mae gan y campws deimlad ysgol gelf draddodiadol sy'n eich cofleidio o'r eiliad yr ydych yn mynd i mewn i'r adeilad. Mae'n adeilad Fictoraidd ysblennydd, sydd wedi'i leoli ger canol y dref, sydd wedi cael ei droi'n stiwdios.

Mae'n cynnig cyfleusterau a gweithdai ar gyfer yr  holl feysydd celf ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam ac mae ganddi hefyd ei siop gelf ei hun sy'n gwerthu deunyddiau am brisiau llawer is na'r hyn a geir mewn mannau eraill.

Mae Caffi Ysbrydoliaethau, sydd ar y safle, yn cynnig y cyfle i brynu bwyd a diod wrth gyfarfod â ffrindiau i drafod syniadau.

Mae murluniau ac arddangosfeydd ar y campws yn arddangos y doniau anhygoel sydd i'w cael ym maes celf a dylunio t yn y brifysgol ac mae'r safle yn gartref i'r sioe radd flynyddol.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top