GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Delwedd o Ddiwrnod Agored

Campws Wrecsam

Mae campws Plas Coch ar Ffordd yr Wyddgrug yn cynnwys mwyafrif o gyrsiau’r brifysgol. Mae’r campws yn cyfuno adeiladau rhestredig Gradd II, cyfleusterau modern a chanolfannau addysg o’r radd flaenaf.

Mae’r campws yn daith cerdded 10 munud o ganol y dref, a phum munud o Orsaf Gyffredinol Wrecsam, ac yn hawdd ei chyrraedd ar y ffordd.

Mae’r llyfrgell yng Nghanolfan Edward Llwyd yn cynnig miloedd o siwrnalau, adnoddau electronig a llyfrau yn ogystal â digon o fannau astudio tawel a gwaith grŵp. Mae gan y brifysgol switiau cyfrifiadurol o gwmpas y campws, ac mae yna labordai arbenigol ar i fyfyrwyr cyfrifiadura, peirianneg a chelf a dylunio.

Yn yr un adeilad mae’r mwyafrif o’n gwasanaethau myfyrwyr. Mae cymorth ar gael o Undeb Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, lle’r gallwch hefyd mwynhau cyfleusterau cymdeithasol, yn cynnwys bar y myfyrwyr.   

Os oes angen gofal plant arnoch er mwyn gallu astudio, mae gennym feithrinfa ar y campws sef Little Scholars.

Mae gennym dau fan dysgu cymdeithasol modern a chroesawgar: Yr Astudfa a’r Oriel. Mae’r ddau yn lliwgar, steilus ac ymarferol, gyda golau gwych, seddi cyffyrddus, cyflyru aer a ddigon o socedau tri-phwynt ac USB.

Mae gan Yr Astudfa sawl bwth gyda sofas lledr cyffyrddus, bwrdd, paneli acwstig a monitorau gall myfyrwyr cysylltu eu dyfeisiadau iddynt i weithio ar gyflwyniadau Power Point, fideos a phrosiectau creadigol eraill.

Mae gan Yr Oriel dechnoleg o’r radd flaenaf ac yn cynnwys rhaglen weithiau celf dreigl.

Mae’r dosbarth Uwchraddio, neu SCALE-UP (Student Centred Active Learning Environment) yn defnyddio technoleg a dylunio arloesol i wella profiad myfyrwyr. Ailwampiwyd ein corridor B a'i dosbarthiadau hefyd - mae'r datblygiadau rhain i gyd yn rhan o'n hymrwymiad Campws 2025 i ddarparu cyfleusterau ardderchog ar gyfer ein myfyrwyr. 

Ar ôl gorffen astudio am y ddiwrnod, gallwch cymryd rhan mewn amrywiaeth o chwaraeon, defnyddio’r gampfa neu ymunwch â dosbarth yn ein Canolfan Chwaraeon.

Cewch weld llu o sêr byd y sioe yn Neuadd William Aston, yn cynnwys perfformwyr cyfoes a cherddorion 'retro' fel Belinda Carlisle, Alexander O’Neal a Boyzlife a digrifwyr enwog megis Dave Gorman, Jason Byrne a Rhod Gilbert.

Cewch ddarllen mwy am gyfleusterau penodol ar gyfer ein cyrsiau yma:

Cyfadran y Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Cyfadran y Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd

Ysgol Busnes Gogledd Cymru

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top