GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Bwyd a Diod

Bwyd a Diod

Mae yna ystod o fannau arlwyo ar draws ein campysau ble gall myfyrwyr fwyta, yfed, ymlacio a chymdeithasu. Hefyd mae sawl peiriant gwerthu wedi eu lleoli ar draws y safleoedd i ddarparu lluniaeth cyflym.

Gan mai Plas Coch yw’r campws mwyaf, ble mae’r rhan fwyaf o gyrsiau wedi eu lleoli, dyma ble mae’r nifer fwyaf o ddewisiadau prynu bwyd a diod ar gael. Ein prif fwyty yw Cegin Unedig, sydd yn cynnig popeth o frecwast, byrbrydau “dewis a mynd”, brechdanau, saladau ac amrywiaeth o brydau poeth traddodiadol a modern. Maent yn darparu ar gyfer gofynion dietegol arbennig gan gynnwys halal, bwydydd llysieuol, heb gynnyrch llaeth a heb glwten, ac mae prydau â thema a barbeciws ar gael yn rheolaidd. 

Allfeydd eraill ar gampws Plas Coch yw:

  • Café Bar 45 (bar coffi yn arddull y stryd fawr)
  • Bean Machine (siop ‘hanfodion’)
  • Grumpy Mule yn adeilad Lôn Crispin ger Techniquest Glyndŵr

Hefyd ar y safle mae ein Bwyty 1887, lleoliad gwych ar gyfer pryd ffurfiol a lle poblogaidd iawn pan fydd myfyrwyr yn graddio – rhaid archebu bwrdd ar gyfer y bwyty.  

Mae Ystafell 23 wedi ei leoli yn Ysgol Celf a Dylunio Gogledd Cymru ar Stryt y Rhaglaw, ac maent yn gweini detholiad o ddiodydd a byrbrydau. Mae dwy allfa hefyd ar ein campws yn Llaneurgain, Ffreutur Coleg Llaneurgain a Chaffi Celyn.  

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top