Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Live Chat Software by Click4Assistance UK
Bwyd a Diod

Bwyd a Diod

Mae amrywiaeth o fannau arlwyo ar draws ein campysau lle gall myfyrwyr fwyta, yfed, ymlacio a chymdeithasu. Mae yna hefyd nifer o beiriannau gwerthu ar draws y safleoedd i ddarparu lluniaeth cyflym.

Gan mai dyma'r campws lle mae'r rhan fwyaf o'n cyrsiau yn cael eu haddysgu mae gan ein safle Plas Coch y nifer fwyaf o opsiynau o ran prynu bwyd a diod. Scholars' Rest yw ein prif fan fwyta, sy'n cynnig popeth o frecwast, byrbrydau, brechdanau, salad ac amrywiaeth o brydau poeth traddodiadol a modern.    Darperir ar gyfer gofynion dietegol arbennig gan gynnwys prydau halal, llysieuol, di-laeth a di-glwten, ac mae prydau thematig  a barbeciws yn digwydd yn rheolaidd. Mae ein bwydlen yn newid yn barhaus ac mae'n cael ei chyhoeddi bob wythnos ar ein tudalen Facebook (Arlwyo PGW).

Mannau arlwyo eraill ym Mhlas Coch yw:

  • Bar Caffi Fellows (bar coffi yn null y stryd fawr)
  • Bart Manwerthu a Caffi Chapters (siop ‘hanfodion’)
  • Caffi Darganfod yn Adeilad Lôn Crispin ger Techniquest Glynd┼Ár

Hefyd ar y safle hwn yw ein Bwyty 1887, lleoliad gwych ar gyfer pryd o fwyd allan arbennig ac yn boblogaidd iawn adeg graddio - mae gofyn gwneud trefniadau ymlaen llaw i fwyta yn y bwyty.

Mae caffi Ysbrydoliaethau yn Ysgol Celf a Dylunio Glyndwr yn Stryt y Rhaglaw yn gwerthu dewis o fyrbrydau a diodydd ac mae yna hefyd ddau le arlwyo ar ein Campws Llaneurgain, Ffreutur Coleg Llaneurgain a Chaffi Celyn.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top