GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Bar y Myfyrwyr

Bar y Myfyrwyr

Ein Bar Myfyrwyr, Clwb y Canmlwyddiant, yw canolbwynt adloniant myfyrwyr ac mae'n lle gwych i gymdeithasu. Fel y byddech yn ei ddisgwyl mae'n lle gwych i gwrdd â ffrindiau newydd o'ch cwrs ac i fynd allan gyda'ch ffrindiau ystafell. Dyma'r lle i ddod i ymlacio a chymdeithasu ar y campws.

Mae Clwb y Canmlwyddiant ar Gampws Wrecsam yn Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr. Mae'n gwerthu bwyd a diodydd drwy gydol y tymor, ac yn cynnal digonedd o ddigwyddiadau i'ch diddanu hefyd.

Gyda'i gyfleusterau diweddar, gan gynnwys sgriniau plasma, byrddau pŵl, Di-Wi a llwyfan ar gyfer bandiau byw, DJs a digwyddiadau comedi - mae digon o ddewis o ran sut y gallwch gymdeithasu boed yn mynd i weld perfformiad byw neu fwynhau'r fan ymlacio tawel.

Mae'r bar, gyda'i chysylltiadau hir â Chlwb Pêl-droed Wrecsam yn ymgorffori thema chwaraeon ac mae cefnogwyr pêl-droed a rygbi'r cynghrair yn dal i'w ddefnyddio ar ddiwrnodau gêm. Mae arddangosfa o bethau cofiadwy o fyd chwaraeon a gwobrau a enillwyd gan dimau chwaraeon y Brifysgol.

Ewch i dudalen swyddogol Clwb y Canmlwyddiant i ddilyn yr holl ddatblygiadau a digwyddiadau diweddaraf yn y clwb.

Gallwch hefyd edrych ar ragor o luniau o Clwb y Canmlwyddiant yma.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top