GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Neuadd William Aston

Adloniant ar y campws

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn fwrlwm o weithgareddau a digwyddiadau – felly fyddwch chi ddim yn brin o bethau i'w gwneud pan fyddwch chi'n astudio yma.

Yn ogystal â'r adloniant a'r cyfleusterau a ddarperir gan Undeb y Myfyrwyr a bar y myfyrwyr, sy'n cynnwys popeth o fyrddau pwl i nosweithiau allan ar thema arbennig, mae yna hefyd nifer o leoliadau adloniant ar y campws.

Mae wastad llawer yn mynd ymlaen gyda digwyddiadau difyr yn cael eu cynnal yn rheolaidd ar draws y campws. Jacob, myfyriwr seicoleg

O berfformiadau ar y campws gan enwogion megis digrifwyr Jimmy Carr, Russell Kane a Romesh Ranganathan a gigs a chyngherddau gan amrywiaeth o artistiaid o'r rhai modern i rai clasurol – mae bob amser rhywbeth i edrych ymlaen ato.Mae  Prifysgol Glyndwr Wrecsam hefyd yn denu gwyliau blynyddol i'w champws megis Comic Con Gogledd Cymru.

Os  mai chwarae chwaraeon neu gadw'n iach sy'n mynd â'ch bryd  mae'r Ganolfan Chwaraeon ar y campws yn cynnig amrywiaeth o gyfleusterau gan gynnwys ystafell ffitrwydd, stiwdio ddawns a neuadd chwaraeon maint chwe chwrt badminton. Mae gennym hefyd Stadiwm Hoci Rhanbarthol Gogledd Cymru a cae astroturf ar y safle.

Mae gan ein Hundeb y Myfyrwyr gysylltiadau cryf gyda chlybiau chwaraeon cymunedol yn y rhanbarth ac mae Tîm Glyndwr yn cymryd rhan yng nghynghrair Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS) a chystadlaethau cwpan ym mhopeth o athletau a phêl-droed i rygbi a phêl-foli.

Yn ogystal â darparu digwyddiadau ar draws y flwyddyn mae ein Hundeb y Myfyrwyr yn trefnu clybiau a chymdeithasau sy'n addas ar gyfer pob math o ddiddordebau ac os nad oes un at eich dant chithau – gallwch gynnig un eich hunan.

Ultimate Eagles

Mae ein Neuadd William Aston ar y campws yn lleoliad 900 sedd, a dyma neuadd neuadd gyngerdd blaenllaw Wrecsam. Yn ogystal â hyn mae gennym lleoliad celfyddydau perfformio a cynadleddau pwrpasol, Canolfan Catrin Finch, sy'n cynnal cynadleddau ac arddangosfeydd drwy gydol y flwyddyn yn ogystal â pherfformiadau cyhoeddus o bopeth o gerddorfeydd a chomedi i theatr fyw a chyngherddau pop.

Mae yna hefyd gyfle i weld gwaith eich cyd-fyfyrwyr gan fod gwaith celf yn cael ei arddangos yn ein campws Stryt y Rhaglaw ac mae hefyd yn bosib gweld perfformiadau gan ein myfyrwyr theatr yn Stiwdio Terry Hands.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top