GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Prifysgol Glyndwr Wrecsam

Ein campysau a’n cyfleusterau


Mae campysau Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn adlewyrchu ein harbenigeddau yn ogystal â bod yn gartref i amrywiaeth o gyfleusterau i ddiwallu anghenion myfyrwyr - mae gennym bopeth at eich anghenion astudio ac adloniant. Mae gan bob campws ei gymeriad,  hunaniaeth a phwrpas arbennig ei hun,  ac yn ased i nid yn unig ein poblogaeth o fyfyrwyr, ond hefyd ei chymuned a'r busnesau yn y rhanbarth.

Campws Wrecsam

Campws Wrecsam

Ein campws mwyaf a lle dechreuodd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn 2008….neu 1887, os ydych yn olrhain yn ôl drwy ein hanes.


Darganfod mwy

Campws Llaneurgain

Campws Llaneurgain

Cartref y brifysgol ar gyfer addysg tir a gwledig sy'n ganolfan ar gyfer cyrsiau ar astudiaethau anifeiliaid a bioamrywiaeth.


Darganfod mwy

Campws Llanelwy

Llanelwy

Yn dwyn ynghyd y byd academaidd a diwydiant, mae gweithgareddau yn Llanelwy yn canolbwyntio ar dechnoleg optoelectroneg lefel uchel.


Darganfod mwy

Bar y Myfyrwyr

Bar y Myfyrwyr

Ein Bar y Myfyrwyr, Clwb y Canmlwyddiant, yw canolbwynt adloniant y myfyrwyr ac mae'n lle gwych i gymdeithasu.


Darganfod mwy

Adloniant

Adloniant

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam wastad yn fwrlwm o weithgareddau a digwyddiadau - felly ni fyddwch yn brin o bethau i'w gwneud pan fyddwch yn astudio yma.


Darganfod mwy

Bwyd a Diod

Caffi

Mae amrywiaeth o fannau arlwyo ar draws ein campysau lle gall myfyrwyr fwyta, yfed, ymlacio a chymdeithasu.


Darganfod mwy
Deg Prif Reswm

Chwaraeon

Chwaraeon

Mae ein canolfan chwaraeon, sy'n un o'r pri leoliadau chwaraeon yng Ngogledd Cymru, wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau chwaraeon mawr ac mae'n ased i'r brifysgol a'r gymuned leol.


Darganfod mwy

Techniquest Glyndwr

Techniquest Glyndwr

Mae Techniquest Glyndŵr yn ganolfan darganfod gwyddoniaeth ymarferol yn Wrecsam, Gogledd Cymru gyda dros 75 o arddangosion rhyngweithiol a rhaglen newidiol o sioeau gwyddoniaeth byw.


Darganfod mwy

Oriel

Oriel

Mae Oriel Sycharth yn dangos amrywiaeth eang o ddisgyblaethau a chyfryngau i ysbrydoli ac ennyn diddordeb ein myfyrwyr a'r gymuned ehangach.


Darganfod mwy
Top