Canolfannau Ymcwhil

Canolfannau Ymchwil

Mae gan Brifysgol Glyndŵr bump canolfan ymchwil yn y brifysgol gan gynnwys staff a myfyrwyr ym mhob un o feysydd academaidd y Brifysgol. Mae canolfannau ymchwil y brifysgol yn meithrin a chefnogi

  • datblygiad staff a myfyrwyr ymchwil
  • gweithio rhyngddisgyblaethol
  • datblygu prosiectau strategol
  • datblygiad cwricwlwm ar gyfer rhaglenni a addysgir

Canolfannau ymchwil y brifysgol

Gellir cael mwy o wybodaeth am ein hymchwil o’n tudalennau am ymchwil

Top