Y Swyddfa Ymchwil

Y Swyddfa Ymchwil

Mae'r Swyddfa Ymchwil yn ystafelloedd D24 (Adran Gyllid) ac A21. Cysylltwch â Wendy Wood (w.wood@glyndwr.ac.uk) ar 01978 293061 neu Stewart Milne (s.milne@glyndwr.ac.uk) ar 01978 293573

Mae cymorth Y Swyddfa Ymchwil yn cynnwys:

  • adnabod a chael cyllid ar gyfer ymchwil a gwaith cysylltiedig
  • cyflwyno ceisiadau ar gyfer cyllid a sicrhau cymhwysedd y gwariant
  • cofnodi ac adrodd ar ymchwil ac allbwn ymchwil
  • cynghori ar, a negodi cytundebau

Ceir dogfennau y gellir eu lawrlwytho yn  Y Swyddfa Ymchwil ar Glynfo

Top