Graddau ymchwil

Graddau ymchwil

Mae Prifysgol Glyndŵr yn croesawu ceisiadau ar gyfer graddau ymchwil. Mae’r Brifysgol yn cynnig cymwysterau MPhil (Meistr mewn Athroniaeth) a PhD (Doethur mewn Athroniaeth). Mae gradd ymchwil uwchraddedig yn eich galluogi i ymgymryd ag astudiaeth fanwl, annibynnol mewn maes penodol.

Gall ymchwil ar lefel uwchraddedig ymwneud â gwaith ymgynghori a/neu brosiectau ymchwil wedi’u comisiynu. Gellir cynnal y rhain am gyfnodau amrywiol o amser ac mewn ystod o lefelau. Mae’r broses yma yn digwydd mewn un o ddwy ffordd: cyrff sy’n mynd ati i chwilio am ysgolheigion i gydweithio â hwy er mwyn datrys problemau o fewn eu maes arbenigol. Fel arall fe allai myfyrwyr ddilyn prosiect neu bwnc ymchwil y maent wedi cytuno arno gyda’u goruchwylydd nad ydyw’n gysylltiedig â chorff allanol.

Mae Prifysgol Glyndŵr yn cynnig hyfforddiant ymchwil generig a phwnc benodol. Mae’r Rhaglen Datblygu'r Ymchwilydd wedi’i chynllunio i gynorthwyo gyda’ch sylfaen sgiliau wrth i chi fwrw ati gyda’ch ymchwil, a chynhyrchu eich traethawd estynedig yn nes ymlaen, a pharatoi ar gyfer eich Viva Voce. Mae’r set o raglenni generig a phwnc benodol yn eich cefnogi yn eich ymchwil. Mae’r rhain yn cynnwys sgiliau TG, sgiliau cyflwyno, sgiliau llyfrgell ac adfer gwybodaeth a delio gyda materion Eiddo Deallusol. Rhedir seminarau hyfforddi ymchwil twry gydol y flwyddyn.

Mae’r tudalennau gwe yn yr adran yma yn amlygu ein canolfannau ymchwil yn ogystal â rhywfaint o’r ymchwil a ymgymerir yn ein meysydd pwnc. Yr ydym bob amser yn ymgymryd â phrosiectau ymchwil newydd, cyffrous, felly cariwch ymlaen i wirio er mwyn cael gwybod am ein datblygiadau diweddaraf.

Caiff myfyrwyr graddau ymchwil gefnogaeth weinyddol ac arweiniad gan y Ganolfan Myfyrwyr a Rhaglenni (Ymchwil Ôl-radd).

Gweler mwy o wybodaeth ynghylch gwneud cais am radd ymchwil.

Gweler mwy o wybodaeth am gyllido a allai fod ar gael i chi ymgymryd ag ymchwil drwy ymweld â'n tudalennau Ffioedd a Chyllid Myfyrwyr.

 

HR Research in Excellence

Top