Ymchwil

Ymchwil

Mae Prifysgol Glyndŵr yn ymfalchïo ei bod yn ymgymryd ag ymchwil o ansawdd uchel, gyda llawer o’r ymchwil wedi’i hanelu at ddatrys problemau diwydiannol neu gymdeithasol.

Gellir dod o hyd i ffeithiau allweddol am ein hymchwil ac enghreifftiau o brosiectau a gweithgareddau ymchwil o bwys yn ein hadroddiad Ymchwil Blynyddol. Mae detholiadau cyhoeddedig o’n hymchwil ar gael o’n Ystorfa Ymchwil ar-lein. Mae ein hagwedd gyffredinol at ddatblygu ein hymchwil wedi’i chynnwys yn ein Strategaeth Ymchwil.

Rydym yn ymwneud â phrosiectau ymchwil ar raddfa fechan, megis helpu busnesau lleol i ddatrys problemau, i rai mawr iawn, megis helpu i ddatblygu uwch-dechnolegau optegol ar gyfer telesgop seryddol mwya’r byd, a fydd yn cael ei adeiladu yn Arsyllfa De Ewrop. Mae’r pwyslais bob amser ar ddatrys problemau a defnyddio ein syniadau diweddaraf a’n gwybodaeth dechnegol o’r radd flaenaf, a chydnabyddwyd rhywfaint o’r ymchwil “o ddosbarth rhyngwladol” yn yr Ymarfer Asesu Ymchwil diweddaraf.

Cydlynir gweithgareddau ymchwil y brifysgol trwy Ganolfannau Ymchwil y Brifysgol. Anogir ein myfyrwyr ymchwil i ymgysylltu'n weithredol â chymuned ymchwil y Brifysgol, er enghraifft drwy waith ei Chanolfannau Ymchwil. Yn ogystal â hyn, mae’r myfyrwyr ymchwil yn cael eu cefnogi gan y Ganolfan Myfyrwyr a Rhaglenni (Ôl-raddedig). Rydym hefyd yn cymryd rhan ym Menter CREST GuildHE a thrwy hyn yn cydweithredu ar gefnogaeth a hyfforddiant ymchwil gyda sefydliadau eraill.

Mae gennym gyfres o Ddarlithoedd Athrawol rheolaidd agored ble mae ein harbenigwyr yn rhoi sgyrsiau i’r cyhoedd am eu syniadau a’u meddyliau diweddaraf, ac mae Canolfannau Ymchwil y Brifysgol hefyd yn rhedeg rhaglenni seminar.

Mae'r Brifysgol yn cefnogi'r Concordat i gefnogi Datblygiad Gyrfaol Ymchwilwyr, a cheir ei Gynllun Gweithredol i weithredu'r Concordat yma

Gellir cael mwy o wybodaeth am ein hymchwil, ac am sut y gall y Brifysgol gefnogi anghenion ymchwil sefydliadau o'n Swyddfa Ymchwil

Mae Prifysgol Glyndŵr wedi ymrwymo i gynnal egwyddorion y Concordat i gefnogi to support Uniondeb Ymchwil.

HR Research in Excellence
Top