GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Diwrnodau Profi Prifysgol

Diwrnodau Profi Prifysgol

Cynhelir ein diwrnodau profiad prifysgol trwy gydol y flwyddyn ac maent yn ychwanegol at brif ddiwrnodau agored y brifysgol.

Mae'r diwrnodau profiad yn gyfle gwych i gael profiad ymarferol o'n cyrsiau chynnig mewnwelediad ymarferol i ddarpar fyfyrwyr ar sut beth mae bod yn fyfyriwr yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mae'r diwrnodau profiad yn gyfle perffaith i ddod â'ch grŵp o fyfyrwyr i'r brifysgol, a rhoi'r cyfle iddynt edrych ar faes pwnc yn fwy manwl. Mae'r diwrnodau profiad hefyd ar agor i bawb sydd â diddordeb mewn astudio un o'n cyrsiau gradd israddedig niferus. 

O hedfan yn ein Hefelychydd Merlin blaengar i weithdy drama a mwy - mae rhywbeth i bawb.

Cynhelir ein diwrnodau profiad nesaf ddydd Gwener, Mehefin 8. Gallwch ddysgu mwy am y sesiynau sy'n rhedeg ar bob diwrnod profiad trwy glicio ar y dyddiadau isod am fwy o wybodaeth - a pheidiwch ag anghofio archebu'ch lle pan fyddwch chi yna gan fod lleoedd yn gyfyngedig!

tasters
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Top