Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Live Chat Software by Click4Assistance UK
header

Cofrestru am Ddiwrnod Agored

Diwrnodau agored yw ein hoff amser o'r flwyddyn, a dyna pam rydym ni'n eich gwahodd i gadw lle nawr a chael blas ar ein digwyddiad nesaf ddydd Sadwrn, Mawrth 2 (10am – 2pm).

Trwy ymweld, cewch gyfle perffaith i weld, clywed, ac archwilio bywyd myfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam a phopeth sydd gennym i'w gynnig.

Byddwch chi'n gallu:

  • Dysgu am ein cyrsiau a pham rydym wedi derbyn Graddfa Arian mewn Rhagoriaeth Addysgu (FfRhA 2017)
  • Archwilio ein campws a'n cyfleusterau gyda llysgennad myfyrwyr
  • Ymuno â'n trafodaethau, gweithgareddau a gweithdai
  • Cwrdd â darlithwyr, y myfyrwyr presennol ac arbenigwyr ar bynciau fel llety, ffioedd, cyllid a llawer mwy.

Mae croeso i deulu a ffrindiau hefyd, felly peidiwch â cholli'r cyfle! 

Cofrestrwch ar gyfer diwrnod agored mis Mawrth.

Cadwch le ar ein diwrnod agored

* indicates required
Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top