Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
WGU UG prospectus

chat to admissions
header

Cofrestru am Ddiwrnod Agored

Diwrnodau agored yw ein hoff amser o'r flwyddyn, a dyna pam rydyn ni'n eich gwahodd i archebu'ch lle nawr a phrofi ein digwyddiad nesaf ddydd Sadwrn, Awst 18 (10am – 2pm).

Trwy ymweld cewch chi gewch chi cyfle perffaith i weld, clywed, ac archwilio bywyd myfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam a phopeth sydd gennym i'w gynnig.

Byddwch chi'n gallu:

  • Dysgwch am ein cyrsiau a pham rydym Lwedi derbyn Graddfa Arian mewn Rhagoriaeth Addysgu (FfRhA 2017)
  • Archwiliwch ein campws a'n cyfleusterau gyda llysgennad myfyrwyr
  • Ymunwch â'n trafodaethau, gweithgareddau a gweithdai
  • Cwrdd â darlithwyr, myfyrwyr cyfredol ac arbenigwyr ar bynciau fel llety, ffioedd, cyllid a llawer mwy.

Mae croeso i deulu a ffrindiau hefyd, felly peidiwch â cholli'r cyfle! 


Cofrestrwch ar gyfer diwrnod agored mis Mehefin drwy e-bostio enquiries@glyndwr.ac.uk.


WGU UG prospectus

chat to admissions
Top