Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
WGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
header

Cofrestru am Ddiwrnod Agored

Diwrnodau agored yw ein hoff amser o'r flwyddyn, a dyna pam rydym ni'n eich gwahodd i gadw lle nawr a chael blas ar ein digwyddiad nesaf ddydd Sadwrn, 13 Hydref (10am – 2pm).

Trwy ymweld, cewch gyfle perffaith i weld, clywed, ac archwilio bywyd myfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam a phopeth sydd gennym i'w gynnig.

Byddwch chi'n gallu:

  • Dysgu am ein cyrsiau a pham rydym wedi derbyn Graddfa Arian mewn Rhagoriaeth Addysgu (FfRhA 2017)
  • Archwilio ein campws a'n cyfleusterau gyda llysgennad myfyrwyr
  • Ymuno â'n trafodaethau, gweithgareddau a gweithdai
  • Cwrdd â darlithwyr, y myfyrwyr presennol ac arbenigwyr ar bynciau fel llety, ffioedd, cyllid a llawer mwy.

Mae croeso i deulu a ffrindiau hefyd, felly peidiwch â cholli'r cyfle! 

Cadwch le ar ein diwrnod agored

* indicates required
WGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top