Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
WGU UG prospectus

chat to admissions
header

Cofrestru am Ddiwrnod Agored

Diwrnodau agored yw ein hoff amser o'r flwyddyn, a dyna pam rydym yn eich gwahodd i archebu'ch lle nawr a phrofi ein digwyddiadau nesaf sy'n cael eu cynnal dydd Sadwrn, Mawrth 3 (10am – 2pm*).

Ymweld â ni yw'ch cyfle perffaith i weld, clywed a phrofi bywyd myfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam a gweld popeth sydd gennym i'w gynnig.

Byddwch chi'n gallu:

  • Dysgu am ein cyrsiau a pham yr ydym wedi derbyn Graddfa Arian am ein Rhagoriaeth Addysgu (FfRhA 2017)
  • Edrych o gwmpas ein campws a'n cyfleusterau gyda llysgennad myfyrwyr
  • Ymuno â'n sgyrsiau, gweithgareddau a gweithdai
  • Cyfarfod â darlithwyr, myfyrwyr cyfredol ac arbenigwyr ar bynciau fel llety, ffioedd, cyllid a llawer mwy. 

Mae croeso i deulu a ffrindiau hefyd, felly peidiwch â cholli'r cyfle! I archebu eich lle ar ddiwrnod agored, anfonwch e-bost i enquiries@glyndwr.ac.uk

 

 * Er mwyn sicrhau eich bod chi'n cael y cyfle i weld, clywed a phrofi popeth sy'n digwydd yn un o'n diwrnodau agored, rydym yn eich cynghori i gyrraedd dim hwyrach na 1pm.

WGU UG prospectus

chat to admissions
Top