Newyddion

CYSYLLTWCH Â’R SWYDDFA DOCYNNAU AR 0844 888 9991 AM DOCYNNAU

Theatre Venue

PRIF LEOLIAD
ADLONIANT WRECSAM

CROESO I N.W.A.

Gyda lle i hyd at 1200 o bobl, mae hwn yn lleoliad delfrydol ei faint ble gallwch ddal pob un o’r prif berfformiadau ledled y DU.

VENUE LOCATION

Wrexham Glyndŵr University,
Wrexham Campus, Mold Road,
Wrexham, LL11 2AW

0844 888 99 91
live.events@glyndwr.ac.uk
William Aston Hall Contact

AROS YN WRECSAM

LLETY LLEOL

Ramada Plaza

Ramada Plaza

Premier Inn

Premier Inn

Travelodge

Travelodge

Wynnstay Arms Hotel

Wynnstay Arms Hotel

Am opsiynau eraill, ewch i wefan Wrexham.gov.uk

teithio

TRÊN

Ar ôl cyrraedd Wrecsam ar y trên gallwch gymryd tacsi neu gerdded i’r lleoliad o ddwy orsaf Wrecsam. Rydym 0.2 milltir o orsaf Gyffredinol Wrecsam a 0.6 milltir o orsaf Ganolog Wrecsam.

Car

Gadewch Gyffordd 15 oddi ar yr M56 lle mae’n ymuno â’r M53 i Gaer/Wrecsam. O’r M53, cariwch ymlaen ar hyd yr A55, a chymryd yr allanfa gydag arwydd A483 Wrecsam. Mae Prifysgol Glyndŵr wedi’i lleoli oddi ar Gyffordd 5 yr A483 gydag arwydd Wrecsam/Yr Wyddgrug. 

TACSI

Trefnwch sut y byddwch yn mynd adref. Os oes angen tacsi arnoch, defnyddiwch ein gwasanaeth tacsi cymeradwyedig, Station Cars. Ffoniwch 01978 363661. 

PARCIO

Ceir parcio am ddim ledled Campws y Brifysgol.

Nifer o lefydd: 1000 (gan gynnwys 30 bae anabl)

Cofnodwch i dderbyn y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf