Newyddion

CYSYLLTWCH Â’R SWYDDFA DOCYNNAU AR 0844 888 9991 AM DOCYNNAU

Event Accessibility

DIGWYDDIADAU SY’N HYGYRCH I
BAWB YN NEUADD WILLIAM ASTON

HYGYRCHEDD

GOFYNION MYNEDIAD

Cynghorir cwsmeriaid gyda gofynion mynediad i brynu tocynnau o’r Swyddfa Docynnai (galwch heibio neu ffoniwch). Cysylltwch â’n desg Swyddfa Docynnau ar 01978 293293 neu ebostiwch live.events@glyndwr.ac.uk. Bydd gadael i ni wybod am eich gofynion mynediad o flaen llaw yn sicrhau ein bod yn cwrdd â’ch anghenion.

CYNLLUN TOCYNNAU GOFALWR/CYDYMAITH

Noder nad yw ein staff wedi cael eu hyfforddi i godi na chario pobl a allai fod angen help gydag anghenion personol neu feddygol. Rydym yn darparu tocyn gofalwr/cynorthwy-ydd personol am ddim er mwyn i gwsmeriaid gyda’r gofynion hyn allu mynychu.

GOFYNION MYNEDIAD

Cynghorir cwsmeriaid gyda gofynion mynediad i brynu tocynnau o’r Swyddfa Docynnai (galwch heibio neu ffoniwch). Cysylltwch â’n desg Swyddfa Docynnau ar 01978 293293 neu ebostiwch live.events@glyndwr.ac.uk. Bydd gadael i ni wybod am eich gofynion mynediad o flaen llaw yn sicrhau ein bod yn cwrdd â’ch anghenion.

CŴN TYWYS/CYMORTH

Mae croeso i gŵn tywys/cymorth ym mhob un o’n lleoliadau. Rydym yn cynghori cwsmeriaid sydd angen cymorth ci adael i ni wybod o flaen llaw trwy gysylltu â’n tîm digwyddiadau ar 01978 293293 neu trwy ebostio live.events@glyndwr.ac.uk

Y DEFNYDD O OLEUADAU STRÔB / EFFEITHIAU GOLEUO STROBOSGOPIG AC EFFEITHIAU LLWYFAN ERAILL

Mae’n bosibl y defnyddir goleuadau strôb, peiriannau mwg ac effeithiau theatrig eraill yn ystod sioeau yn ein lleoliadau. Ffoniwch am wybodaeth parthed y defnydd o oleuadau mewn unrhyw ddigwwyddiad.

MYNEDIAD CYNNAR

Rydym yn gweithredu gwasanaeth mynediad cynnar ar gyfer cwsmeriaid anabl. Gofynnwn i chi fynd i’r Swyddfa Docynnau 10 i 15 munud cyn amser agor y drysau a bydd aelod o staff yn sicrhau y byddwch ymhlith y cyntaf i gael mynediad i’r lleoliad. Cysylltwch â’n desg digwyddiadau ar 01978 293293 neu trwy ebostio live.events@glyndwr.ac.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau am y gwasanaeth yma.

AR Y NOSON

Dylai cwsmeriaid sydd â gofynion anabl fynd i’r swyddfa docynnau ar noson y digwyddiad. Bydd staff ein swyddfa docynnau yn gallu darparu unrhyw wybodaeth mynediad sydd arnoch ei angen, ac yn sicrhau y bydd pob ymdrech yn cael ei wneud i gwrdd â’ch gofynion, a gwneud y digwyddiad yn gysurus a dymunol i chi. Diolch yn fawr. .

Cofnodwch i dderbyn y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf