Newyddion

CYSYLLTWCH Â’R SWYDDFA DOCYNNAU AR 0844 888 9991 AM DOCYNNAU

Event info contact 1

ANGEN HELP?
BETH AM GYSYLLTU Â NI?

PRYNU TOCYNNAU

Mae’r tocynnau i gyd ar gael i’w prynu trwy’r wefan hon, fodd bynnag pe bai’n well gennych beidio â thalu ar-lein gallwch archebu trwy ffonio neu alw heibio ein swyddfa docynnau.

ARCHEBU DIGWYDDIAD

CYFEIRIAD

Swyddfa Docynnau Neuadd William Aston
Glyndwr University
Mold Road
Wrecsam
LL11 2AW

AMSEROEDD AGOR

Dydd Llun 9.00 - 16.30
Dydd Mawrth 9.00 - 16.30
Dydd Mercher 9.00 - 16.30
Dydd Iau 9.00 - 16.30
Dydd Gwener 9.00 - 16.30
Dydd Sadwrn AR GAU
Dydd Sul AR GAU
Noson y Digwyddiad 30 MUNUD CYN I’R DRYSAU AGOR

*Ffoniwch i wirio’r amseroedd agor dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd

LLINELL DOCYNNAU: 0844 888 99 91


LLINELL ORIAU AGOR
Dydd Llun to Dydd Gwener 08.30 - 21.00
Dydd Sadwrn a Dydd Sul 9.00 - 21.00
Gwyliau Banc 10.00 - 18.00

GWASANAETHAU CWSMER AC YMHOLIADAU LLEOLIAD

Os oes gennych gwestiwn i’n tîm Digwyddiadau, anfonwch ebost atom live.events@glyndwr.ac.uk
neu anfonwch neges atom gan ddefnyddio’r ffurflen ar y dudalen hon a byddwn yn ateb cyn gynted â phosibl.
Pe bai’n well gennych siarad gyda rhywun ynglŷn â digwyddiad arfaethedig yr ydych yn ei fynychu,
ffoniwch ddesg ein Swyddfa Docynnau ar 01978 293293 ac fe wnawn ein gorau i’ch helpu.

CYSYLLTU Â NI

Cofnodwch i dderbyn y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf