GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Llysgenhadon Myfyrwyr

Dod yn Llysgennad Myfyrwyr

Wyt ti...

 • â brwdfrydedd go iawn am Brifysgol Glyndŵr Wrecsam a'r cwrs rwyt yn ei astudio?
 • yn mwynhau gweithio fel rhan o dîm?
 • ag agwedd bositif a hapus?
 • yn caru cwrdd â phobl newydd?
 • eisiau adrodd eich stori wrth eraill?
 • eisiau ennill ychydig o arian ychwanegol?
 • Os felly rydyn ni'n credu byddwch yn gwneud yn dda fel un o'n tîm angerddol o Lysgenhadon Myfyrwyr

Beth mae'r rôl yn ei olygu?

Eich prif rôl yw ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr i ymuno â ni yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Yn dibynnu ar eich sgiliau a diddordebau, gall ddyletswyddau gynnwys:

 • rhannu eich profiadau positif gyda darpar fyfyrwyr mewn diwrnodau agored, ffeiriau UCAS ac ymweliadau i ysgolion a cholegau
 • helpu'r adran derbyniadau gydag ystod o dasgau gweinyddol
 • postio i'n ffrwd Instagram fel un o'n #Mewnwyr PGW
 • ateb cwestiynau darpar fyfyrwyr ar-lein fel un o'n tîm Unibuddy
 • modelu mewn un o'n sesiynau cymryd lluniau neu ffilmio hyrwyddol
 • cael eich cyfweld ar gyfer fideos, datganiadau i'r wasg, astudiaethau achos
ambassadors

Bydd angen i mi gael fy hyfforddi?

Bydd. Bydd popeth gofynnir i chi ei wneud yn cael ei esbonio mewn hyfforddiant neu friffio ar y dydd.

Byddai'n cael fy nhalu?

Byddwch. Mae Llysgenhadon Myfyrwyr yn gallu ennill £9 yr awr.

Sut brofiad ydy bod yn Llysgennad Myfyrwyr go iawn?

Lauren Jones

Lauren Jones, Ail Flwyddyn BA Astudiaethau Addysg a Phlentyndod

“Mae bod yn llysgennad myfyriwr wedi bod yn help mawr iawn gyda’n hyder ac wedi fy helpu cwrdd â llawer o bobl ryfeddol fyddwn i ddim wedi eu cyfarfod fel arall. Rwy’n argymell bod yn llysgennad myfyriwr yn gryf os gallwch!”

Emyr Owen

Emyr Owen, 3ydd flwyddyn Cyfrifiadureg

“Dechreuais fel Llysgennad Myfyrwyr ar ddiwedd fy mlwyddyn gyntaf yn Glyndŵr ac rwyf wedi mwynhau’r profiad ers hynny. Ers dod yn Llysgennad Myfyrwyr, rwyf wedi cymryd rhan mewn llawer o swyddi gwahanol, gan gynnwys llawer o ddiwrnodau agored, rhai nosweithiau agored, ac rwyf wedi mwynhau’r profiadau i gyd bob tro. Mae’r rôl wedi fy helpu i wneud ffrindiau newydd a hefyd wedi gwella fy sgiliau personol - megis gweithio mewn tîm a sgiliau cyfathrebu - sydd hefyd yn gwella fy CV. Mae’r rôl hefyd yn helpu’n ariannol, sy’n cymorth mawr yn enwedig tra rwy’n astudio, ac mae’r oriau’n hyblyg iawn ac yn ffitio o gwmpas fy astudiaethau. Mae bod yn Llysgennad Myfyrwyr yn llawer iawn o hwyl, a fyswn yn argymell y swydd i rywun.”

Lizz Morley

Lizz Morley, BA Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol

“Dechreuais fel llysgennad myfyrwyr yn fy mlwyddyn gyntaf. Rydw i wedi cael cyfleoedd rhyfeddol. Rydw i wedi teithio Prydain yn hyrwyddo’r Brifysgol, yn cwrdd â phobl dda o wahanol brifysgolion ar y ffordd. Rwy’n gwneud diwrnodau agored ac yn cwrdd â phobl nerfus, sy’n gadael yn teimlo’n obeithiol a llawn uchelgais. Mae’r sgyrsiau bywyd myfyriwr wedi bod y profiad gorau hyd yma, yn ysbrydoli glaslanciau nad oeddynt yn mwynhau’r ysgol. Mae’r rôl wedi rhoi fwy o hyder i mi a bellach rwy’n gyfforddus yn siarad o flaen pobl. Bydd hyn yn helpu fy ngyrfa yn y dyfodol.”

Emma Tattum

Emma Tattum, graddedig Darlledu, Newyddiaduraeth a Chysylltiadau’r Cyfryngau

“Mae gweithio fel mewnwr wedi codi’n hyder a rhoi platform i mi ddefnyddio’r sgiliau rwyf wedi eu dysgu trwy gydol fy ngradd.

“Mae bod yn fyfyrwraig yn golygu eich bod yn gallu arwahanu o bobl sydd ddim ar eich cwrs. Fel mewnwr, wnes i fynychu digwyddiadau a chwrdd â phobl newydd. Rhwydweithio o un o’r agweddau gorau."

 

Gwneud cais

Nid ydym yn recriwtio llysgenhadon myfyrwyr ar hyn o bryd - os gwelwch yn dda dewch yn ôl i'r dudalen eto. Yn y cyfamser os ydych eisiau mwy o wybodaeth am y swydd, cysylltwch drwy ebostio careerscentre@glyndwr.ac.uk neu drwy ffonio 01978 293240.

 

Top