GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Llysgenhadon Myfyrwyr

Dod yn Llysgennad Myfyrwyr

Wyt ti...

  • â brwdfrydedd go iawn am Brifysgol Glyndŵr Wrecsam a'r cwrs rwyt yn ei astudio?
  • yn mwynhau gweithio fel rhan o dîm?
  • ag agwedd bositif a hapus?
  • yn caru cwrdd â phobl newydd?
  • eisiau adrodd eich stori wrth eraill?
  • eisiau ennill ychydig o arian ychwanegol?
  • Os felly rydyn ni'n credu byddwch yn gwneud yn dda fel un o'n tîm angerddol o Lysgenhadon Myfyrwyr

Beth mae'r rôl yn ei olygu?

Eich prif rôl yw ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr i ymuno â ni yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Byddwch yn gyffrous i rannu'ch profiadau positif gyda darpar fyfyrwyr a'u gwesteion yn nigwyddiadau fel ein diwrnodau agored ac ymweliadau i ysgolion a cholegau. Byddwch yn rhannu'ch stori gydag eraill mewn cyflwyniadau ac yn gwneud amryw o dasgau gweinyddol i helpu'r tîm derbyniadau a chefnogaeth ymgeiswyr.

Nid yn unig bydd eich help yn amhrisiadwy i'n tîm derbyniadau ond gall bod yn Llysgennad Myfyrwyr fod yn wych ar gyfer eich datblygiad personol eich hun. Nid yn unig bydd yn edrych yn dda ar eich CV, ond bydd yn helpu chi i ddatblygu eich sgiliau gwaith tîm, cyfathrebu a hybu bydd yn ddefnyddiol ar gyfer eich gyrfa.

ambassadors

Bydd angen i mi gael fy hyfforddi?

Bydd. Bydd popeth gofynnir i chi ei wneud yn cael ei esbonio mewn hyfforddiant neu friffio ar y dydd.

Byddai'n cael fy nhalu?

Byddwch. Mae Llysgenhadon Myfyrwyr yn gallu ennill £8.75 yr awr.

Sut brofiad ydy bod yn Llysgennad Myfyrwyr go iawn?

Roeddwn i'n Llysgennad Myfyrwyr am fy nhair blynedd yn Glyndŵr; mae gwirioneddol y swydd gorau ar y campws! Mae'r oriau'n hyblyg, mae'r gwaith yn hawdd ac yn brofiad gwych ar gyfer y CV. Cwbl oes raid i chi wneud yw siarad am eich profiad prifysgol a bod yn ddelfryd ymddwyn ar gyfer y genhedlaeth nesaf sy'n edrych ar addysg uwch. Rwy'n ddiolchgar fy mod wedi bod yn Llysgennad Myfyrwyr, rwyf wedi teithio o gwmpas y DY (gyda threuliau), wedi rhoi sgyrsiau i gannoedd o bobl a gwneud cysylltiadau a ffrindiau da. OS ydych yn caru eich Prifysgol a gyda phersonoliaeth sy'n ysbrydoli, dewch yn Llysgennad Myfyrwyr.  Billy Paterson, BA (Anrh) Saesneg
Dechreuais fy rôl fel Llysgennad Myfyrwyr haf diwethaf ac ers hynny wedi llwyr mwynhau fy rôl; mae'n rhoi cyfle i mi ennill arian ychwanegol wrth astudio. Mae yna lawer o gyfleoedd i weithio, er enghraifft diwrnodau agored. Heblaw am y pres mae'n rhoi'r cyfle i mi gwrdd â phobl hyfryd a gwneud ffrindiau newydd. Rydw i'n awgrymu'n gryf ymgeisio am y rôl. Hayley Roberts, myfyriwr blwyddyn gyntaf BA (Anrh) Astudiaethau Teuluoedd a Phlentyndod

Gwnewch gais rŵan

Os ydych yn meddwl eich bod yn berffaith ar gyfer y swydd neu dim ond eisiau mwy o wybodaeth, cysylltwch drwy ebostio careerscentre@glyndwr.ac.uk neu drwy ffonio 01978 293240.

I wneud cais llenwch Welsh SA ap form a'i yrru i careerscentre@glyndwr.ac.uk

Top