GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Ymholiadau cyffredinol

Ymholiadau cyffredinol

Am ymholiadau cyffredinol yn ymwneud â Phrifysgol Glyndwr Wrecsam, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion isod:

Ffôn: 01978 290666

Facs: 01978 290008

Ebost: reception@glyndwr.ac.uk

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Ffordd yr Wyddgrug
Wrecsam
LL11 2AW

Cysylltiadau eraill

Cyngor a Chyfarwyddyd Ariannol

Mae ein tîm cyllid myfyrwyr yn cefnogi ac yn arwain myfrwyr presennol a darpar fyfyrwyr ar ystod o faterion a phryderon cyllid a lles.

Ymholiadau Cyfryngau

Ar gyfer newyddion a digwyddiadau'n ymwneud â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam gallwch edrych ar ein datganiadau diweddaraf i'r wasg yma.

Cysylltu ag Ysgolion a cholegau

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn darparu gwasanaeth proffesiynol a hyblyg o ansawdd i ysgolion a cholegau

Llogi lleoliadau cynadledda 

Lleoliadau blaenllaw, yn cynnal amrywiaeth eang o gynadleddau a digwyddiadau

Tîm Gyrfaoedd

Mae ein gwasanaeth gyrfaoedd yn cynnig cymorth yn ystod ag ar ôl astudio i'ch helpu i wireddu'ch potensial

Geirda i Gyflogwyr

Dylid cyflogwyr sydd eisiau geirda ar gyfer myfyrwyr presennol neu gyn-fyfyrwyr gyflwyno'u cais drwy ebost. Nodwch os gwelwch yn dda byddwn yn ymateb i geisiadau sydd â chaniatad ysgrifenedig gan y myfyriwr yn unig.

Gwefan

 

Top