GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Ymholiadau cyffredinol

Ymholiadau cyffredinol

Am ymholiadau cyffredinol yn ymwneud â Phrifysgol Glyndwr Wrecsam, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion isod:

Ffôn: 01978 290666

Facs: 01978 290008

Ebost: reception@glyndwr.ac.uk

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Ffordd yr Wyddgrug
Wrecsam
LL11 2AW

Cysylltiadau eraill

Cyngor a Chyfarwyddyd Ariannol

Mae ein tîm cyllid myfyrwyr yn cefnogi ac yn arwain myfrwyr presennol a darpar fyfyrwyr ar ystod o faterion a phryderon cyllid a lles.

Ymholiadau Cyfryngau

Ar gyfer newyddion a digwyddiadau'n ymwneud â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam gallwch edrych ar ein datganiadau diweddaraf i'r wasg yma.

Cysylltu ag Ysgolion a cholegau

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn darparu gwasanaeth proffesiynol a hyblyg o ansawdd i ysgolion a cholegau

Llogi lleoliadau cynadledda 

Lleoliadau blaenllaw, yn cynnal amrywiaeth eang o gynadleddau a digwyddiadau

Tîm Gyrfaoedd

Mae ein gwasanaeth gyrfaoedd yn cynnig cymorth yn ystod ag ar ôl astudio i'ch helpu i wireddu'ch potensial

Geirda i Gyflogwyr

Dylid cyflogwyr sydd eisiau geirda ar gyfer myfyrwyr presennol neu gyn-fyfyrwyr gyflwyno'u cais drwy ebost. Nodwch os gwelwch yn dda byddwn yn ymateb i geisiadau sydd â chaniatad ysgrifenedig gan y myfyriwr yn unig.

Gwefan

 

Top